Petice za propuštění všech osob, které jsou v táborech zadržovány za účelem převýchovy.

President
Xi Jinping
Zhongnanhai Xichangan’jie Xichengqu
Beijing Shi 100017
People’s Republic of China


Vážený pane prezidente Xi,

vyjadřuji své znepokojení nad zprávami o porušování lidských práv v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang a vyzývám Vaši vládu k přijetí neodkladných a účinných opatření na ochranu Ujgurů, Kazachů a dalších převážně muslimských osob v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang před svévolným zadržováním v zařízeních provádějících „převýchovu“ ve jménu „boje proti terorismu“.

Amnesty International hovořila s více než sto lidmi po celém světě, kteří ohlásili ztrátu kontaktu s příbuznými a přáteli v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang a obávají se, že byli tito lidé zadrženi v takových zařízeních. Existují věrohodné zprávy o tom, že tato zařízení jsou využívána k tomu, aby přinutila dotyčné odmítnout svá náboženská přesvědčení, aspekty své kulturní identity a dokázat tak svou bezvýhradnou politickou loajalitu vůči státu a Čínské komunistické straně. Tajná a nezdokumentovaná povaha těchto zmizení téměř znemožňuje vypátrat nebo potvrdit místo pobytu konkrétních jednotlivců.

Úřady odůvodňují tato krajní opatření jako nezbytná pro účely boje proti terorismu a zajištění národní bezpečnosti. Nicméně tato opatření za účelem naplnění odpovědnosti státu za ochranu svých občanů před útoky musí být nezbytná, přiměřená a co nejúžeji zaměřená na řešení konkrétní hrozby.

Vyzývám Vás k poskytnutí informací o situaci v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang. V souladu se závazky Číny vyplývajícími z mezinárodního práva byste měli ukončit svévolné zadržování a okamžitě propustit všechny osoby, které jsou zadržovány z důvodu „deextrémizace“, „převýchovy skrz vzdělávání“ v táborech v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang, pokud nebyly obviněny z mezinárodně uznávaného trestného činu.

S pozdravem,


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít