Petice za snížení emisí skleníkových plynů a dosažení klimatické neutrality

Ministr životního prostředí,
Vršovická 1442/65
Praha 10, 100 10


Vážený pane ministře,

klimatická krize je největší výzvou naší doby. Když se planeta zahřívá, led taje, druhy vyhynou a jsou narušeny celé ekosystémy, jsou také ovlivněna lidská práva na celém světě. Klimatická krize je proto také krizí lidských práv dosud nebývalých rozměrů. Věřím, že uděláte vše pro minimalizaci škod.

Výzkum ukazuje, že během příštích deseti let musí dojít k revolučním změnám, aby se zpomalily nejdramatičtější dopady klimatické katastrofy. Klimatická spravedlnost se ale také týká respektování lidských práv, aby nejokrajovější skupiny a jednotlivci nebyli změnami zasaženi nejvíce. Musíme proto zajistit, aby v celém procesu byla respektována lidská práva.

Právo na život, zdraví, jídlo, pitnou vodu a přístřeší je ohroženo ve všech částech světa v přímém důsledku klimatické krize. Miliony lidí budou nuceny opustit své domovy. S tím, jak se množí tropické bouře, záplavy, tornáda a intenzivní vlny veder, jsou dopady klimatických změn stále viditelnější a opakují se na všech místech planety, včetně České republiky. Změna klimatu je záležitostí lidských práv, je to věc každého. Pokud nic neuděláme, její dopady nás budou stále více ovlivňovat v našem každodenním životě i v životě budoucích generací.

Velká většina závazků států ke snížení emisí má stále daleko k tomu, aby byla v souladu s imperativem 1,5 °C, a to navzdory všem naléhavým varováním vydaným vědci, orgány OSN i trvající mobilizaci mladých lidí.

Amnesty International Česká republika se připojuje k Pozici Klimatické koalice k emisním cílům do roku 2030 a klimatické neutralitě a vyzývá, aby byl zajištěn spravedlivý a lidskoprávně konzistentní přechod k těmto cílům, respektována práva na informace a zajištěna účast veřejnosti v procesu implementace.

S ohledem na výše uvedené požadujeme:

• Snížení emisí skleníkových plynů (CO2e) do roku 2030 minimálně o 65 % oproti roku 1990.

• Závazek k dosažení klimatické neutrality nejpozději do roku 2050.

• Amnesty International zároveň vyzývá, aby byl zajištěn spravedlivý a lidskoprávně konzistentní přechod k těmto cílům.

S úctou


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít