Petice Zajištění pokračující ochrany všech Syřanů pobývajících v Dánsku, včetně těch, kteří mají dočasné povolení k pobytu.

Minister of Immigration and Integration
Mattias Tesfaye
Slotsholmsgade 10
1216 København
Denmark


Vážený pane ministře,

obracím se na Vás s výzvou, aby dánská vláda zastavila proces přezkoumávání povolení k pobytu syrských uprchlíků a obnovila dočasný pobyt syrských uprchlíků, kteří hledali bezpečí v Dánsku poté, co uprchli před ozbrojeným konfliktem ve své zemi. Všem syrským žadatelům o azyl by měla být v Dánsku poskytnuta ochrana.

K 1. dubnu 2021 bylo již 380 Syřanům zrušeno nebo neobnoveno povolení k pobytu na imigračním úřadě (první instance) a nyní buď čekají, nebo již obdrželi konečné rozhodnutí od dánské odvolací komise pro uprchlíky (poslední instance). Do dubna 2021 obdrželo nejméně třicet devět Syřanů, kteří uprchli před ozbrojeným konfliktem v Sýrii, konečné rozhodnutí o svém případu a byli v Dánsku zařazeni do tzv. „kategorie navrátilce“ – což znamená, že jim hrozí vyhoštění, pokud Dánsko obnoví diplomatické styky se syrskou vládou.

Obávám se, že Syřané, kterých se týká rozhodnutí o přezkumu povolení k pobytu, budou přesunuti do „návratových středisek“, kde čekatelé nemohou pracovat ani studovat, přestože deportace v dohledné době není možná. Obávám se také, že tyto podmínky je mohou přinutit k návratu do Sýrie, kde by mohli být vystaveni riziku závažného porušování lidských práv.

Ukončení bojů v některých oblastech Sýrie neznamená, že se tam lidé mohou bezpečně vrátit. Amnesty International detailně zdokumentovala zločiny na civilním obyvatelstvu, k nimž v Sýrii nadále běžně dochází. Civilisté v Sýrii, včetně navrácených uprchlíků, jsou vystaveni riziku závažného porušování lidských práv, jako jsou svévolná zadržení, mučení, nucená zmizení atd.

Naléhavě Vás žádám, abyste neprodleně přijali opatření k zajištění pokračující ochrany všech Syřanů pobývajících v Dánsku, včetně těch, kteří mají dočasné povolení k pobytu. Všichni Syřané potřebují ochranu, dokud se situace v Sýrii nezlepší natolik, že tam jejich základní práva a život nebudou ohroženy.

S úctou,


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít