Petice Za okamžité a bezpodmínečné propuštění vězenkyně svědomí Dilorom Abdukadirové

Minister of Internal Affairs of Uzbekistan
Adham Ahmedbaev
Ministry of Internal Affairs
ul. Junus Rajabiy 1
Tashkent 100029
Uzbekistan


Vážený pane ministře,

obracím se na Vás, abych vyjádřil/a podporu Dilorom Abdukadirové, která byla nespravedlivě odsouzena k osmnácti letům vězení poté, co se pokusila vrátit do svého domova v Uzbekistánu.

Amnesty International považuje Dilorom Abdukadirova za vězenkyni svědomí a veškerá obvinění proti její osobě musí být okamžitě a bezpodmínečně zrušena. Dilorom Abdukadirová byla odsouzena pouze za pokojné uplatňování jejího práva na svobodu shromažďování a projevu.

Zároveň mi dovolte, abych vyjádřil/a obavy nad bezpečností Dilorom Abdukadirové. Soud, kterým byla odsouzena k osmnácti letům odnětí svobody, vážně porušil mezinárodní dohody o lidských právech. Dále existují obavy, že je Dilorom vystavena mučení a špatnému zacházení.

Tímto vyjadřuji svůj nesouhlas s nedodržováním mezinárodních závazků v oblasti lidských práv v Uzbekistánu, zejména s ohledem na používání nadměrné síly a mučení zadržených ve věznicích.

Z těchto důvodů Vás žádám o:

Okamžité a bezpodmínečné propuštění vězenkyně svědomí Dilorom Abdukadirové

Dodržování základních lidských práv na svobodu projevu a shromažďování

Dodržování mezinárodních norem pro spravedlivý soud a nepoužívání nadměrné síly a mučení vůči zadrženým osobám

Děkuji Vám za čas, který této naléhavé záležitosti věnujete.

S úctou


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít