Petice za okamžité a bezpodmínečné propuštění Ahmeda Samira Santawyho

Public Prosecutor
Hamada al-Sawi
Office of the Public Prosecutor
Madinat al-Rehab
Cairo
Arab Republic of Egypt


Vážený pane státní zástupce,

vyjadřuji své znepokojení nad svévolným zadržením dvacetidevítiletého výzkumného pracovníka a studenta magisterského studia antropologie Ahmeda Samira Santawyho, čekajícího na vyšetřování Nejvyššího státního bezpečnostního úřadu (SSSP), pobočky státního zastupitelství odpovědné za vyšetřování národních bezpečnostních hrozeb.

Ahmed Samir Santawy byl zatčen dne 1. února poté, co byl předvolán do kanceláře specializovaného policejního útvaru Národní bezpečnostní agentury (NSA) v Nové Káhiře. Až do 6. února, kdy byl předveden k výslechu do SSSP, byl nuceně zadržován na třech různých místech bez přístupu ke své rodině nebo právníkovi. Prokurátorovi sdělil, že mu během výslechu v kanceláři NSA pátého policejního okrsku zavázali oči a bili ho do hlavy a břicha. Vyšetřovatelé NSA se zaměřili na jeho studia a účast na protivládní facebookové stránce. Prokurátor nenařídil šetření násilného zmizení a bití, místo toho mu kladl otázky ohledně jeho akademické činnosti a nařídil jeho zadržení na patnáct dní do doby, než bude zahájeno vyšetřování obvinění z „členství v teroristické skupině“, „šíření falešných zpráv“ a „používání účtu sociální sítě k šíření falešných zpráv“ ve věci č. 65/2021. SSSP založila svá obvinění na příspěvku na Facebooku, který byl považován za kritický vůči orgánům, jehož autorství Ahmed Samir Santawy popřel, a také na vyšetřovacím spisu připraveném NSA, který Ahmed Samir Santawy a jeho právníci nemohli prostudovat. Amnesty International považuje Ahmeda Samira Santawyho za vězně svědomí, zadrženého pouze kvůli jeho akademickým zájmům a výzkumu zaměřenému na pohlaví a náboženství.

Ahmed Samir Santawy je v současné době držen ve věznici Liman Tora na jihu Káhiry, aniž by měl přístup ke své rodině nebo právníkům. Jeho uvěznění bez možnosti kontaktu s vnějším světem vyvolává obavy o jeho tělesné zdraví, zejména s ohledem na propuknutí epidemie COVID-19 ve věznicích a nedostatek odpovídající lékařské péče. Rovněž existují obavy o jeho duševní zdraví, které se může ve vězení zhoršovat, zejména při absenci odpovídající.

Proto Vás žádám, abyste okamžitě a bezpodmínečně propustili Ahmeda Samira Santawyho a zahájili rychlé, nezávislé, nestranné a účinné vyšetřování jeho násilného zmizení a bití. Až do propuštění musí mít okamžitý a pravidelný přístup ke své rodině a právníkům, musí mu být poskytnuta odpovídající zdravotní péče a ochrana před mučením a špatným zacházením.

S úctou,


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít