Petice za okamžité a bezpodmínečné propuštění Alaa Abd el-Fattaha a Mohameda Bakera

President
Abdel Fattah al-Sisi
Office of the President Al Ittihadia Palace
Cairo
Arab Republic of Egypt


Vážený pane prezidente,

vyjadřuji své znepokojení nad nespravedlivým uvězněním aktivisty Alaa Abd el-Fattaha a právníka v oblasti lidských práv Mohameda Bakera, kteří byli v prosinci 2021 odsouzeni speciálním soudem za „šíření falešných zpráv“ k pěti a čtyřem letům vězení. Již 31 měsíců strávili svévolně ve vazbě, kde čekali na vyšetřování falešných obvinění v souvislosti s oddělenými případy, které pramenily výhradně z pokojného uplatňování jejich lidských práv.

Zdravotní stav Alaa Abd el-Fattaha se prudce zhoršil od 2. dubna, kdy zahájil protestní hladovku, při níž přijímal pouze vodu a sůl, a to na protest proti nespravedlivému věznění a krutým a nelidským podmínkám ve vězení, včetně zákazu přístupu k jakékoliv četbě a pohybu na čerstvém vzduchu po dobu dvou a půl let. Vězeňské orgány mu umožňují pouze měsíční návštěvy rodiny, které jsou povoleny pouze v přítomnosti zaměstnanců vězeňské správy a přes skleněnou přepážku, což brání jakémukoli fyzickému kontaktu s jeho blízkými. Obavy o jeho život ještě vzrostly poté, co se při poslední návštěvě své matky 12. května zdál být křehký a bylo zřejmé, že výrazně zhubl. Své matce také sdělil, že byl 7. května ve věznici s maximální ostrahou Tora 2 zbit v poutech zástupcem ředitele věznice za to, že požádal o možnost cvičení venku. Ve svém prohlášení z 15. května vedoucí Národní rady pro lidská práva, státní instituce, uvedl, že obdržel oficiální ujištění, že práva Alaa Abd el-Fattaha jsou zaručena. Amnesty International se domnívá, že ho vězeňští úředníci týrají tím, že ho záměrně drží v krutých a nelidských podmínkách vězení a způsobují mu kruté bolesti a utrpení, aby ho potrestali za jeho aktivismus a významnou roli v revoluci z 25. ledna.

Poté, co Alaa Abd el-Fattah získal prostřednictvím své matky narozené v Británii britské občanství, byla v prosinci 2021 podána oficiální žádost o konzulární návštěvu, které však egyptské úřady nevyhověly a ani na ni nereagovaly.

Naléhavě Vás žádám, abyste okamžitě a bezpodmínečně nařídil propuštění Alaa Abd el-Fattaha a Mohameda Bakera, zrušil jejich odsouzení a stáhl všechna obvinění proti nim, neboť jsou zadržováni pouze za pokojné uplatňování svých lidských práv. Naléhavě Vás žádám, abyste do jejich propuštění zajistil, že budou drženi v podmínkách odpovídajících mezinárodním standardům, že jim bude poskytnuta odpovídající zdravotní péče v nemocnicích mimo vězení, že budou chráněni před mučením a jiným špatným zacházením a že jim bude umožněno pravidelně komunikovat se svými rodinami a právníky. Alaa Abd el-Fattah musí mít přístup ke kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkům poskytujícím zdravotní péči v souladu s lékařskou etikou, včetně zásad důvěrnosti, autonomie a informovaného souhlasu, a musí mu být okamžitě umožněna konzulární návštěva v souladu s Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích.

S pozdravem,


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít