Petice za okamžité a bezpodmínečné propuštění Anase al-Beltagy

President
Abdelfattah al-Sisi
Office of the President
Al Ittihadia Palace
Cairo
Arab Republic of Egypt


Vaše Excelence,

Anas al-Beltagy (30), je již přes deset let svévolně zadržován jen proto, že je synem prominentního vůdce Muslimského bratrstva a bývalého poslance Mohameda al-Beltagy. I přesto, že ho soudy ve čtyřech případech osvobodily od všech obvinění a soudce v pátém případu rozhodl o jeho dočasném propuštění, je v souvislosti s šestým případem stále zadržován ve vyšetřovací vazbě na základě falešných obvinění z terorismu. Od jeho zadržení v prosinci 2013 jsou soustavně porušována jeho lidská práva, včetně nuceného zmizení, mučení a dalšího špatného zacházení, včetně bití, prodlužované samovazby a záměrného upírání zdravotní péče.

Jelikož Anas al-Beltagy nemá již od roku 2017 ve vězení povolené návštěvy či jakoukoliv formu komunikace, jeho rodina a právníci o něm mají jen omezené informace, které získávají při slyšeních o obnovení vazby či od jiných vězňů. Dozvěděli se, že od jeho přesunu dne 6. června 2023 do věznice ve městě Al-ʿĀshir min Ramaḍān v guvernorátu Sharkiya je držen na samotce, má zakázané vycházky na čerstvém vzduchu i kontakt s jinými vězni. Během posledního slyšení o obnovení vyšetřovací vazby konaném v listopadu 2023 formou videokonference, byl soudcem přerušen a následně byl ztlumen zvuk, když si stěžoval na pokračující nespravedlivou vazbu, špatné podmínky ve vězení, porušování práva na přijímaní návštěv a omezení při získávání knih a dalších textů na čtení. Od září 2023 se někteří vězni držení ve věznici v Al-ʿĀshir min Ramaḍān z politických důvodů odmítají účastnit online slyšení o obnovení vyšetřovací vazby na protest proti nemožnosti smysluplně napadat legálnost svého uvěznění a upírání práva na spravedlivý proces včetně práva na adekvátní obhajobu. Během online slyšení je obhájce přítomen v soudní síni spolu se soudci, zatímco obžalovaný je připojen z místnosti ve věznici za přítomnosti vězeňských dozorců. Obhájci si často stěžují na technické problémy při online slyšeních, jako je špatná kvalita zvuku a nemožnost dostatečně vyslechnout obžalované.

Na základě výše uvedeného Vás vyzývám, abyste zajistil okamžité a bezpodmínečné propuštění Anase al-Beltagy a zrušení veškerých obvinění proti němu, jelikož byla vznesena jen z důvodu jeho rodinných vazeb a uplatňování jeho lidských práv. Žádám Vás, abyste do doby jeho propuštění zajistil, aby byl držen v podmínkách odpovídajících mezinárodním standardům pro zacházení s vězni a aby mu byl umožněn pravidelný přístup k rodině, právníkům a odpovídající zdravotní péči.

S pozdravem,


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít