Petice za okamžité a bezpodmínečné propuštění Hody Abdelmoniemové

Public Prosecutor
Hamada al-Sawi
Office of the Public Prosecutor
Madinat al-Rehab Cairo
Arab Republic of Egypt


Vážený státní zástupce,

právnička Hoda Abdelmoniemová (61) je od 1. listopadu 2018 svévolně zadržována, zatímco pokračuje vyšetřování nepodložených obvinění souvisejících s údajným terorismem. Amnesty International věří, že je zadržována pouze kvůli své práci v oblasti lidských práv. Hoda je vězněna v ženské věznici al-Qanater a od jejího zatčení jí nebyla povolena ani jedna návštěva rodiny nebo právníků. Vedení věznice neposkytlo žádné zdůvodnění pro odepření návštěv.

Dne 15. března 2020 Egypt pozastavil veškerá soudní řízení jako opatření ke zmírnění šíření onemocnění COVID-19. Před pozastavením řízení Hodu Abdelmoniemovou rodina krátce viděla během soudního jednání dne 3. února 2020. Její dcera Amnesty International sdělila, že Hoda Abdelmoniemová se zdála být ve špatném zdravotním stavu, a uvedla, že dne 26. ledna 2020 Hoda prodělala infarkt, který vedl k její hospitalizaci. I když soudní jednání byla obnovena dne 1. května 2020, Hoda Abdelmoniemová byla předvedena před soud až 18. července 2020, kde s ní její manžel mohl mluvit jen pár minut.

Rodině Hody Abdelmoniemové navíc nebylo umožněno získat žádnou písemnou zprávu o jejím zdravotním stavu, což ještě více umocnilo jejich obavy. Její dcera sdělila Amnesty International, že zaměstnanci v nemocnici, ve které byla Hoda hospitalizována po prodělání infarktu, ji informovali, že policie zabavila veškeré záznamy o jejím zdravotním stavu. Hoda Abdelmoniemová navíc trpí vysokým krevním tlakem a prodělala krevní sraženinu v levé noze.

Jak jistě víte, dne 10. března 2020 egyptské úřady pozastavily všechny návštěvy věznic s odvoláním na obavy z onemocnění COVID-19. Ministerstvo vnitra dne 15. srpna 2020 oznámilo, že od 22. srpna budou návštěvy věznic s určitými omezeními opět umožněny. Hodě Abdelmoniemové ale návštěvy zatím stále povoleny nebyly a vzhledem k předchozím zamítnutím vedením věznice umožněny pravděpodobně ani nebudou. Od vypuknutí onemocnění COVID-19 upírá vedení věznice příbuzným Hody Abdelmoniemové možnost komunikovat s ní formou dopisů, i když ostatním vězeňkyním ve věznici al-Qanater bylo posílání i přijímání dopisů umožněno.

Žádáme Vás tímto o okamžité a bezpodmínečné propuštění Hody Abdelmoniemové a stažení veškerých obvinění, která proti ní byla vznesena. Než k jejímu propuštění dojde, žádáme také o zajištění, že Hoda Abdelmoniemová bude mít k dispozici pravidelnou a odpovídající zdravotní péči, přístup ke své zdravotní dokumentaci a že jí okamžitě bude umožněn kontakt s rodinou a právníky.

S úctou


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít