Petice za okamžité propuštění Moaze aš-Šarkávího

Public Prosecutor
Hamada al-Sawi
Office of the Public Prosecutor
Madinat al-Rehab
Cairo
Arab Republic of Egypt


Vážený pane státní zástupce,

vyjadřuji své hluboké znepokojení nad svévolným zatčením aktivisty Moaze aš-Šarkávího, který byl zadržen pouze za pokojné uplatňování svých lidských práv. Amnesty International zjistila, že jej bezpečnostní složky 11. května zatkly v jeho káhirském domě a následně jej na 23 dní vystavily nucenému zmizení. Během této doby ho vyslýchaly bez přítomnosti právníka a bily ho se zavázanýma očima, což se rovná mučení a jinému špatnému zacházení. Jeho rodina a právníci se obrátili na místní policejní stanice, generální vězeňskou správu a Nejvyšší státní bezpečnostní zastupitelství (SSSP) s dotazem na místo jeho pobytu a 12. května podali stížnost na státní zastupitelství. Přesto úřady odmítly poskytnout jeho rodině a právníkům jakékoli informace o jeho osudu nebo místě pobytu a potvrdit jeho zadržení, dokud nebyl 3. června předveden před SSSP. Po výslechu ohledně jeho kontaktů a financí nařídili státní zástupci zadržení Moaze aš-Šarkávího do doby, než bude zahájeno vyšetřování falešného obvinění z připojení k teroristické organizaci a jejího financování v případu číslo 540/2023.

Moaz aš-Šarkáví je držen ve věznici Badr 3, kde panují zvýšené obavy o jeho bezpečnost a zdraví vzhledem k dobře zdokumentovaným případům mučení a jiného špatného zacházení ve věznici a vzhledem k tomu, že jsou mu běžně odpírány návštěvy rodiny a právníka a přístup k odpovídající zdravotní péči. Podle informovaných zdrojů se duševní zdraví Moaze aš-Šarkávího vážně zhoršilo po jeho předchozím svévolném zadržování v období od září 2019 do března 2020, kdy byl prozatímně propuštěn, dokud nebude zahájeno vyšetřování. V květnu 2022 ho soud pro mimořádné bezpečnostní situace státu v rámci hrubě nespravedlivého a politicky motivovaného skupinového procesu, jehož součástí byli i bývalý prezidentský kandidát Abdel Moneim Abúl Fotúh a politik Mohamed al-Kassas, odsoudil k deseti letům odnětí svobody a pětileté policejní podmínce po propuštění. Moaz aš-Šarkáví nebyl soudu přítomen a od svého odsouzení se skrýval, což mělo další nepříznivý dopad na jeho duševní zdraví.

Naléhavě žádám o okamžité propuštění Moaze aš-Šarkávího, o zrušení nespravedlivého odsouzení a trestu a o stažení všech obvinění, která proti němu byla vznesena, neboť souvisejí výhradně s pokojným uplatňováním jeho lidských práv. Do jeho propuštění by mu měl být umožněn okamžitý přístup k rodině, právníkům a lékařské péči a měl by být chráněn před dalším mučením a jiným špatným zacházením. Musí být rovněž provedeno účinné a nestranné vyšetřování tvrzení o jeho mučení a jiném špatném zacházení s cílem postavit odpovědné osoby před spravedlivý soud.

S pozdravem


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít