Petice za nezávislé prošetření útoku proti Leonele Moncayo a její rodině

General Attorney
Diana Salazar
Juan León Mera N19-36 y Av. Patria
Edificio Fiscalía General del Estado Quito, Quito
Ecuador


Vážená paní prokurátorko,

vyjadřuji své vážné znepokojení nad případem čtrnáctileté klimatické aktivistky Leonely Moncayo a její rodiny. Dne 26. února Leonela a její matka zaslechly na dvoře svého domu hluk. Když vyšly ven, aby zjistily, co se stalo, zpozorovaly hustý bílý dým. Poté, co se kouř rozptýlil, uviděly podomácku vyrobené výbušné zařízení, které vybuchlo těsně před jejich domem. Mám vážné obavy, že by se mohlo jednat o výhrůžku a záměrné zastrašování Leonely a její rodiny v souvislosti s jejich aktivitami za klimatickou spravedlnost.

Leonela je jednou z devíti dětských klimatických aktivistek z provincií Sucumbíos a Orellana, které díky svým aktivitám dosáhly historického soudního rozhodnutí, jež ekvádorský stát zavazuje k odstranění všech flér pro spalování zemního plynu, které významně přispívají ke klimatické krizi a poškozují zdraví komunit žijících v bezprostřední blízkosti. Čtyři z devíti žalujících dívek, včetně Leonely, se 21. února zúčastnily zasedání Komise pro biodiverzitu ekvádorského Národního shromáždění, aby požadovaly dodržování soudního nařízení příslušnými orgány, kde byly stigmatizovány ministryní energetiky a dolů Andreou Arrobo, která naznačila, že děti „byly zmanipulovány“, a prohlásila, že „vláda již svou povinnost vyplývající ze soudního rozsudku splnila“, protože „odstranila dva fléry“. Dívky tvrzení ministryně vyvrátily a hájily své právo účastnit se podobných jednání, i když jsou děti, a práva svých komunit.

Naléhavě Vás žádám, abyste účinně, nezávisle a nestranně vyšetřili útok proti Leonele Moncayo a její rodině. Všechny osoby podezřelé z trestní odpovědnosti musí být postaveny před soud ve spravedlivém procesu. Dále naléhavě žádám ekvádorské úřady, aby se zdržely stigmatizace devíti žalujících dívek a zaručily jejich ochranu, aby mohly svou práci na obranu lidských práv a klimatu vykonávat v bezpečném prostředí. Tyto dívky jsou statečnými obránkyněmi lidských práv v boji proti změně klimatu.

S pozdravem


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít