Petice za okamžité a nestranné prošetření útoků na členky Spolku amazonských žen

Attorney General
Diana Salazar
Fiscalía General del Estado
Av. Patria y 12 de octubre, Edificio Patria
170143, Quito
Ecuador


Vážená paní generální prokurátorko,

Amnesty International je celosvětové hnutí s více než 7 miliony lidí, kteří společně pracují na prosazování a ochraně lidských práv. Naší vizí je svět, ve kterém všichni lidé požívají všech lidských práv zakotvených ve Všeobecné deklaraci lidských práv a dalších mezinárodních normách. Jsme nezávislí na jakékoli vládě, politické ideologii, ekonomických zájmech a náboženské víře.

V průběhu roku 2018 zaznamenala Amnesty International v Ekvádoru sérii útoků a výhrůžek vůči obránkyním lidských práv Patricii Gualingaové, Nemě Grefaové, Salomé Arandaové a Margoth Escobarové, členkám Spolku amazonských žen (Amazonian Women collective).

Přestože všechny tyto obránkyně podaly trestní oznámení, úřad generálního prokurátora dosud nebyl schopen dostatečně a účinně vyšetřit uvedené trestné činy a ani obránkyním poskytnout žádnou ochranu. To je přinutilo riskovat své životy a životy svých rodin proto, aby mohly nadále pokračovat ve své legitimní a důležité práci.

Z pozice generální prokurátorky Ekvádoru můžete tuto situaci napravit.

Z těchto důvodů Vás vyzývám, abyste:

  • Nechala okamžitě, důkladně, nezávisle a nestranně vyšetřit útoky a hrozby proti Patricii Gualingaové, Nemě Grefaové, Salomé Arandaové a Margoth Escobarové.

  • Prošetřila skutečnost, že tyto útoky mohly přímo souviset s jejich prací v oblasti lidských práv, identifikovala každého, kdo je z útoků a výhrůžek podezřelý, a postavila jej před soud.

  • Navrhnula a vypracovala průběh vyšetřování trestných činů spáchaných proti obráncům lidských práv s cílem posílit koordinaci mezi mechanismy a orgány pověřenými vyšetřováním trestných činů.

S pozdravem


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít