Petice -

President of the Republic
Yahya Jammeh
State House
Private Mail Bag
Banjul
The Gambia


Vaše Excelence,

v důsledku uvedení v platnost dodatku k trestnímu zákoníku Gambie z roku 2014 vešel v platnost také trestný čin "homosexuality s přitěžujícími okolnostmi". Existují důkazy o tom, že Národní zpravodajská agentura společně s Prezidentskými hlídkami zatkla několik lidí čistě na základě jejich domnělé či skutečné sexuální orientace či identifikace s pohlavím. Během vyšetřování, které mělo jejich sexuální orientaci určit, byli podrobeni špatnému zacházení či přímo mučení. Někteří ze zadržených jsou stále izolováni bez možnosti jakéhokoliv kontaktu s okolním světem. Toto počínání úřadů je v přímém rozporu s Rezolucí 275 Africké komise o lidských právech. Tato rezoluce zavrhla pronásledování leseb, gayů, bisexuálů, transgender lidí a intersexuálů (LGBTI) státními či nestátními organizacemi.

Proto požadujeme:

• Aby odpovědné úřady okamžitě a bezpodmínečně propustily všechny vězně, kteří jsou na základě své sexuální orientace zadržování Národní zpravodajskou agenturou

• Aby úřady přestaly na základě sexuální orientace či pohlaví lidi zastrašovat, šikanovat a zatýkat

• Aby bylo nařízeno nezávislé vyšetřování oznámení o znásilnění či jiném špatném zacházení, a aby byli všichni odpovědní činitelé postaveni před soud

• Aby byly odvolány zákony (včetně dodatků k trestnímu zákoníku z roku 2005, 2013 a 2014), které kriminalizují konsensuální pohlavní styk osob stejného pohlaví nebo jim odejímají právo na svobodný projev, například prostřednictvím oblečení

• Aby byly plně implementovány závazky plynoucí z Rezoluce 275 Africké komise, volající po ochraně lidí podrobovaných násilí na základě jejich skutečné či domnělé sexuální orientace či pohlaví

S pozdravem


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít