Petice za zdržení se debat a nepřijetí „Zákona 5257“

President of Congress
Álvaro Enrique Arzú Escobar


Vážený pane Arzú,

píši Vám, abych vyjádřil své obavy ze „Zákona 5257“, který má za cíl změnit guatemalský „Zákon o nevládních organizacích“.

„Zákon 5257“ vážně ohrožuje právo na svobodu projevu a sdružování v Guatemale. Pokud bude schválen, reforma bude znamenat nadměrné kontroly a zatěžující požadavky pro registraci a fungování nevládních organizací v zemi. Zároveň by vládě poskytla široké pravomoci k trvalému zastavení činností nevládních organizací z důvodů, jakým je „narušování veřejného pořádku“. Interpretace tohoto nejednoznačného zdůvodnění by mohla vést ke svévolnému uzavírání organizací občanské společnosti a k ukládání trestních sankcí obráncům lidských práv, kteří v daných organizacích pracují, za účelem jejich umlčení a obtěžování.

Silní vůdci vědí, že vytváření nadměrných byrokratických překážek nevládním organizacím ubližuje společnosti, kterou se snaží chránit. Tímto Vás naléhavě vyzývám, abyste se zdržel debaty a schválení Zákona 5257 a vedl tak zemi v souladu s právem na svobodu projevu a sdružování v Guatemale a zajistil, že obránci lidských práv budou moci pokračovat ve své práci.

S pozdravem


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít