Petice za vyšetření nepřiměřeného násilí ze strany policie

Chief Executive
The Hon. Carrie Lam
Office of the Chief Executive
Government of the Hong Kong SAR
Tamar
Hong Kong


Vážená předsedkyně výkonné rady,

vyjadřuji své vážné znepokojení nad tím, že hongkongské úřady používají agresivní policejní opatření proti demonstrantům, když se domnívají, že protestující překračují tzv. „červenou čáru“ nastavenou pekingskou vládou. Ta zahrnuje například hájení demokracie, zpochybňování čínské vlády nebo ohrožení „národní suverenity a bezpečnosti“. Způsob provádění těchto zásahů porušuje mezinárodní lidská práva a standardy.

Amnesty International zdokumentovala nepřiměřené a nadměrné použití síly ze strany policie proti převážně poklidným protestujícím, svévolné zatýkání a odvetné násilí používané proti lidem ve vazbě a policejní nečinnost v případech používání násilí proti demonstrantům ze strany protidemonstrantů, a to jak v případech protestů „deštníkového hnutí“ z roku 2014, tak i při letošních protestech.

Policie běžně používá Vyhlášky veřejného pořádku pro potlačení, nebo uvalení nepřiměřených omezení na „nepovolená“ nebo „nezákonná shromáždění“, kde poté z jejich strany dochází k zatýkání, zastrašování a trestnímu stíhání pokojných demonstrantů. Minimální odpovědnost policie za používání nepřiměřené síly a jejího zneužívání vůči demonstrantům je alarmující.

Žádám Vás, abyste neprodleně přijala nezbytná opatření k vytvoření nestranného mechanismu pověřeného provedením efektivního vyšetření nepřiměřeného použití násilí ze strany policie a respektování a zajištění práv na svobodu projevu a na pokojné shromažďování.

S pozdravem,


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít