Petice za stažení všech obvinění a propuštění lidí stíhaných pouze za pokojné uplatňování svých práv

Secretary for Justice
Teresa Cheng Yeuk-wah
Department of Justice
G/F, Main Wing, Justice Place
18 Lower Albert Road, Central
Hong Kong


Vážená paní ministryně,

vyjadřuji své znepokojení nad 64 osobami, proti nimž bylo dosud vzneseno obvinění v souvislosti se zákonem o národní bezpečnosti, jenž byl přijat dne 30. června 2020. Je znepokojující, že mnozí z nich byli stíháni pouze za pokojné skandování hesel při protestech, publikování komentářů na internetu či v novinách nebo za účast na pokojných politických aktivitách. Tyto činy jsou pouhým pokojným vyjádřením názoru, a i když jsou kritické vůči vládě, jsou podle mezinárodního práva a norem v oblasti lidských práv přípustné a nesmějí být kriminalizovány.

Dále je znepokojující, že Jimmy Sham Tsz-kit (岑子杰), Gwyneth Ho Kwai-lam (何桂藍) a Leung Kwok-hung (梁國雄) spolu s dalšími 32 představiteli politické opozice, kteří se v červenci 2020 účastnili „primárek“ organizovaných opozičním táborem pro volby do Zákonodárné rady Hongkongu, byli čtyři měsíce drženi ve vyšetřovací vazbě. Obžaloba při předběžném projednávání jejich obvinění uváděla například rozhovory se zahraničními médii a korespondence se zahraničními diplomaty, jako důkaz, že obvinění pravděpodobně „pokračují v činech, které ohrožují národní bezpečnost“.

Podle mezinárodně uznávaných standardů v oblasti lidských práv se nelze odvolávat na „národní bezpečnost“ k ospravedlnění omezení práv a svobod, pokud není skutečně a prokazatelně určena k ochraně existence nebo územní celistvosti státu před konkrétními hrozbami použití síly; tento rámec národní bezpečnosti nemohou vlády legitimně uplatňovat ani k ochraně před odhalením protiprávního jednání nebo k upevnění určité ideologie.

Vyzývám Vás proto, abyste:

Stáhli všechna obvinění a propustili ty, kteří jsou stíháni pouze za pokojné uplatňování svých práv, pokud neexistují dostatečně věrohodné a přípustné důkazy o tom, že se dopustili mezinárodně uznávaného trestného činu, a aby jim bylo zaručeno právo na spravedlivý proces v souladu s mezinárodními standardy.

Ukončili praxi vznášení obvinění proti těm, kteří pouze uplatňovali své právo na svobodu projevu nebo jiná lidská práva.

Přezkoumali a změnili všechny zákony a předpisy a ukončili všechna související opatření, která narušují uplatňování lidských práv, zejména svobodu projevu, pokojného shromažďování a sdružování, a zajistili, aby veškerá právní ustanovení zaměřená na ochranu národní bezpečnosti nebo ve jménu boje proti terorismu byla jasně a úzce vymezena a odpovídala mezinárodnímu právu a standardům v oblasti lidských práv.

S úctou


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít