Petice za okamžité a bezpodmínečné propuštění Sepideh Gholianové a Esmaila Bakhshiho

Ebrahim Raisi
C/o Permanent Mission of Iran to the UN
Chemin du Petit-Saconnex 28
1209 Geneva
Switzerland


Vážený pane Raisi,

aktivistka v oblasti pracovních práv Sepideh Gholianová a její rodina trpí neustálým špatným zacházením a obtěžováním ze strany ministerstva zpravodajských služeb a vězeňských úřadů ve vězení Shahr-e Rey, kde je držena v hrozných podmínkách.

Dne 20. října zahájila protestní hladovku poté, co zjistila, že byla její sestra Samaneh Gholianová svévolně zatčena a zadržena ministerstvem zpravodajských služeb ve městě Ahváz jenom proto, že je sestra Sepideh Gholianové. Samaneh Gholianová byla propuštěna 22. října po hodinách intenzivních výslechů. Sepideh Gholianová ukončila svou protestní hladovku 25. října poté, co ji navštívil ředitel vězení Shahr-e Rey a slíbil, že se bude zabývat jejími stížnostmi ohledně špatného zacházení s ní a její rodinou, stejně jako katastrofálními podmínkami ve vězení Shahr-e Rey, které zahrnují nevyhovující toalety, slanou vodu nevhodnou k pití, nepoživatelné jídlo a zamoření hmyzem. V průběhu protestní hladovky ztratila několikrát vědomí a zažila poruchy vidění a řeči.

Na audionahrávce, která unikla ven z vězení dne 24. října, sděluje Sepideh Gholianová třesoucím se hlasem přidušeným slzami, že vězeňští pracovníci učinili její život ve vězení „dusivým“ a „nesnesitelným“, když je neustále objektem jejich šikany, urážek a vyhrožování, kterými jí brání mluvit se spoluvězeňkyněmi a během návštěv ve vězení zastrašují a urážejí její rodinu. Také si stěžuje na neustálé obtěžování a zastrašování členů její rodiny ze strany ministerstva zpravodajských služeb ve městě Ahváz. Je slyšet, jak v pláči říká, „Už to nedokážu déle snášet. Chci, aby lidé věděli, jaké utrpení nám ve vězení [úřady] způsobují… Jsem vyčerpaná. Nevím, co jiného dělat. Chci, aby do vězení přišla delegace ze soudnictví a viděla, jakému utrpení jsem vystavena já a další vězni.“

Sepideh Gholianová a její kolega aktivista v oblasti pracovních práv Esmail Bakhshi byli uvězněni v lednu 2019 v souvislosti s jejich zapojením do pokojných protestů a jejich veřejnou stížností, že byli po svém prvním zatčení v listopadu 2018 mučeni. V září 2019 byla Sepideh Gholianová odsouzena k 18 letům vězení a Esmail Bakhshi k 13 a půl letům vězení a 74 ranám bičem za vykonstruovaná obvinění z ohrožení národní bezpečnosti.

Žádám Vás, abyste:

  • zajistil okamžité a bezpodmínečné propuštění Sepideh Gholianové a Esmaila Bakhshiho a zrušení jejich obvinění a rozsudků, protože jsou vězni svědomí, kteří se zaměřují výhradně na pokojné uplatňování svých práv na svobodu projevu, sdružování a pokojné shromažďování;

  • do doby jejich propuštění zajistil, aby byla Sepideh Gholianová a její rodina chráněna před špatným zacházením a aby mohly probíhat jejich pravidelné návštěvy bez obtěžování a nepřiměřeného zasahování;

  • Zajistil účinné prošetření jejich stížností na špatné zacházení ze strany ministerstva zpravodajství a vězeňských úřadů a to, aby byl každý, kdo je podezřelý z odpovědnosti, postaven před soud ve spravedlivých procesech.

S pozdravem


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít