Petice za okamžité a bezpodmínečné propuštění Maryam Akbari Monfaredové

Head of judiciary
Gholamhossein Mohseni Ejei
c/o Embassy of Iran to the European Union
Avenue Franklin Roosevelt No. 15
1050 Bruxelles
Belgium


Vážený pane vedoucí soudní správy,

vězeňkyně svědomí Maryam Akbari Monfaredová je již téměř dvanáct let nespravedlivě vězněna pouze kvůli svému kontaktu a korespondenci s příbuznými v zahraničí, již jsou členy íránské organizace Lidoví mudžahedínové. Dne 10. března 2021 byla náhle převezena z věznice Evin v Teheránu do vzdálené věznice v provincii Semnan, 200 km od své rodiny, což je v rozporu jak s mezinárodním, tak íránským právem, která vyžadují, aby byli vězni drženi ve věznicích v blízkosti svého bydliště. Státní zástupce a představitelé věznice odmítli její rodině poskytnout jakékoliv zdůvodnění nebo vysvětlit, kdo její převoz nařídil. Aby Maryam Akbari Monfaredovou ještě více potrestaly, jsou jí od června 2021 odepřeny návštěvy rodiny a je jí umožněn pouze několikaminutový telefonický hovor denně za přítomnosti úředníka zpravodajské služby.

K jejímu převozu došlo po otevřených dopisech z vězení, v nichž žádala pravdu a spravedlnost pro oběti hromadných nucených zmizení a tajných mimosoudních poprav z roku 1988, mezi nimiž byli i její sourozenci. Úředníci ministerstva zpravodajských služeb jí dlouhodobě vyhrožují, že jí uloží další trest, pokud bude i nadále vystupovat proti zločinům úřadů podle mezinárodního práva a porušování lidských práv, tak jak to učinila otevřeným dopisem v červenci 2021, který se zabýval nezákonným zabíjením demonstrantů v listopadu 2019 a červenci 2021.

Podmínky ve věznici Semnan jsou kruté a nelidské. Vězni uvádějí, že několik posledních měsíců nefunguje splachovací systém toalet, což má za následek znečištěné podlahy, odporný zápach a ohrožení vězňů nemocemi. Rovněž uvedli, že omezený přístup ke sprchám, nedostatečné poskytování šamponů a hygienických potřeb a používání společných pantoflí vedou k šíření infekcí a rozšiřování vší. Nakaženým je odpíráno odpovídající lékařské ošetření. Také šíření Covid-19 zůstává vážným problémem, protože se úřadům nedaří izolovat nově příchozí a poskytovat vězňům dezinfekční prostředky a roušky.

Naléhavě Vás žádám, abyste Maryam Akbari Monfaredovou okamžitě a bezpodmínečně propustili, neboť její odsouzení je založeno pouze na její pokojné korespondenci s její rodinou. Do doby jejího propuštění vás rovněž naléhavě žádám, abyste okamžitě ukončili její represivní umístění ve věznici Semnan jako formu trestu a zajistili jí řádný kontakt s rodinou. Dále vás vyzývám, abyste urychleně vyřešili znepokojující problémy týkající se hygieny a lékařské péče ve věznici Semnan a zajistili, aby bylo se všemi vězni zacházeno lidsky, v souladu s mezinárodním právem a standardy včetně Pravidel Nelsona Mandely, a umožnili mezinárodním pozorovatelům včetně zvláštních zpravodajů OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Íránu, aby provedli nezávislé, neohlášené inspekce věznice Semnan v souladu s mezinárodními standardy.

S úctou


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít