Petice za zrušení trestů smrti pro všech šest ahvázských Arabů a jejich propuštění na svobodu

Head of the judiciary
Gholamhossein Mohseni Ejei
c/o Embassy of Iran to the European Union
Avenue Franklin Roosevelt No. 15, 1050 Bruxelles
Belgium


Vážený pane Gholam-Hosejne Mohsení-Edžeí,

ahvázským Arabům Adnanu Ghobeišavímu (25 let), Moeinu Chanfarí (28 let), Mohammadu Rezovi Moghadamovi (29 let), Salemu Mousavímu (39 let), Habíbu Derisovi (42 let) a Alímu Modžadamovi (43 let) hrozí, že budou popraveni. Revoluční soud v Ahvázu v provincii Chúzestán je 14. února odsoudil k trestu smrti na základě obvinění z „nepřátelství proti Bohu“ (moharebeh) v souvislosti s ozbrojenými operacemi prováděnými separatistickou skupinou, které vedly k úmrtí příslušníků bezpečnostních sil. Muži obvinění popřeli a informované zdroje Amnesty International sdělily, že nebyli členy separatistické skupiny. Nejvyšší soud 6. března potvrdil jejich rozsudky smrti. Dne 6. května úřady po hrubě nespravedlivém procesu poznamenaném obviněním z mučení tajně popravily švédsko-íránského ahvázského arabského disidenta Habíba Chaaba (Asyouda), o němž justice tvrdila, že byl jedním z evropských vůdců separatistické skupiny. Téhož dne úřady přemístily šest mužů z pátého oddílu věznice Šeiban v provincii Chúzestán do její karanténní části, což vyvolalo obavy z plánů na jejich popravu. Mohammad Rezá Moghadam, Adnan Ghobeišaví a Habíb Deris byli 9. května vráceni na všeobecné oddělení, ale ostatní zůstávají v karanténě a o jejich osudu nejsou žádné zprávy.

Jejich soudní proces byl hrubě nespravedlivý. Mužům byli odepřeni obhájci, které si sami zvolili, a po celou dobu soudního řízení jim nebyl umožněn přístup ani k jejich soudem určenému obhájci. Úřady jim a jejich právníkovi zakázaly přístup ke spisu a rozsudku. Podle prohlášení justice byla jejich „přiznání“, která byla podle informovaných zdrojů Amnesty International získána mučením a jiným špatným zacházením během jejich násilného zmizení, použita jako důkaz proti nim u soudu. Informované zdroje Amnesty International sdělily, že agenti Revolučních gard podrobili Habíba Derise spánkové deprivaci, waterboardingu, elektrickým šokům, bití a pověsili ho hlavou dolů, přičemž mu ponořili hlavu do vody. Zdroje uvedly, že Moeinovi Chanfarímu dávali elektrické šoky a svazovali ho ve stresové poloze, přičemž ho bili a bičovali. Amnesty International rovněž obdržela informace, podle nichž agenti dávali Alímu Modžadamovi elektrické šoky do uší a zadržovali jeho ženu a dítě, aby ho donutili k „přiznání“ na kameru, které bylo před soudním procesem odvysíláno v propagandistickém spotu ve státní televizi.

Naléhavě Vás žádám, abyste okamžitě zastavil veškeré plány na popravu Alího Modžadama, Moeina Chanfarího, Mohammada Rezy Moghadama, Salema Mousavího, Adnana Ghobeišavího a Habíba Derise, zrušil jejich odsouzení a rozsudky smrti a propustil je na svobodu, neboť porušení jejich práv na spravedlivý proces činí jejich zadržování svévolným. Naléhavě Vás žádám, abyste jim až do jejich propuštění zajistil přístup k rodinám, právníkům, které si sami zvolí, a odpovídající lékařskou péči, chránil je před dalším mučením a jiným špatným zacházením a vyšetřil jejich obvinění z mučení a všechny, kteří budou shledáni odpovědnými, postavil před soud ve spravedlivém procesu. Žádám Vás také, abyste umožnil nezávislým pozorovatelům přístup k mužům ve věznici Šeiban a neprodleně vyhlásil oficiální moratorium na popravy s cílem zrušit trest smrti.

S pozdravem


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít