Petice za zrušení trestu smrti pro Arzhanga Davoodiho a za jeho propuštění z vězení

Leader of the Islamic Republic
Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
KeshvarDoust Street,
Tehran
Islamic Republic of Iran


Vaše Excelence,

dovolte mi, abych se na Vás obrátil/a ohledně případu spisovatele a básníka Arzhanga Davoodiho, který byl 20. července 2014 odsouzen k trestu smrti za údajné členství a podporu zakázané skupiny Lidoví mudžáhedíni (PMOI). Rozsudek byl vynesen navzdory nedostatku důkazů a po nespravedlivém soudním řízení. Arzhang Davoodi měl 3. června na svou obhajobu před Revolučním soudem ve městě Bandar Abbás méně než hodinu. Soud poté předal případ Revolučnímu soudu v Karadži, odpovědnému za ukládání trestu smrti, před který už nebylo Davoodimu ani jeho právníkovi umožněno předstoupit.

Arzhang Davoodi je vězeň svědomí vězněný a nyní odsouzený k smrti za své politické názory a pokojné využití práva na svobodu projevu. Davoodi nemá na skupinu Lidoví mudžáhedíni ani jiné ozbrojené skupiny žádné vazby. Obviněn ze vztahu k PMOI byl pouze na základě toho, že ve vězení trval na tom, aby byla skupina nazývána svým oficiálním jménem Mudžáhedíni a ne termínem Monafegíni neboli pokrytci.

S ohledem na výše popsané skutečnosti Vás vyzývám, abyste zrušil trest smrti pro Arzhanga Davoodiho a zajistil jeho okamžité a bezpodmínečné propuštění na svobodu, neboť se jedná o vězně svědomí odsouzeného k smrti za své politické názory a pokojné využití práva na svobodu projevu.

Děkuji za Vaši pozornost věnovanou tomuto závažnému případu.

S úctou,


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít