Petice za okamžité zrušení všech trestů smrti udělených za účast na pokojných protestech a propuštění nespravedlivě uvězněných

Gholamhossein Mohseni Eje’i
c/o Embassy of Iran to the European Union
Avenue Franklin Roosevelt No. 15
1050 Bruxelles
Belgium


Vážený pane Gholamhosseine Mohseni Eje’i,

jsem hluboce znepokojen/a tím, že nejméně patnácti lidem hrozí v souvislosti s jejich účastí na protestech „Woman Life Freedom“ v září až prosinci 2022 trest smrti. Mezi vězněnými je minimálně osm osob, jmenovitě Fazel Bahramian, Mahmoud Mehrabi, Mamousta Mohammad Khazrnejad, Manouchehr Mehman Navaz, Mehran Bahramian, Mojahed (Abbas) Kourkouri, Reza (Gholamreza) Rasaei a Toomaj Salehi, kteří byli po nespravedlivých soudních procesech odsouzeni k trestu smrti a hrozí jim poprava za „nepřátelství vůči Bohu“ (moharebeh), „šíření zkaženosti na zemi“ (efsad-e fel arz) a „ozbrojenou vzpouru proti státu“ (baghi). Dne 23. ledna 2024 byl úřady nezákonně popraven mentálně postižený mladík Mohammad Ghobadloua. Přestože Nejvyšší soud v červenci 2023 jeho odsouzení a trest smrti zrušil a nařídil obnovu procesu, úřední orgány obešly právní postupy tak, aby obnově jeho procesu zabránily a mohly popravu vykonat. Amnesty International ví o nejméně dalších dvou osobách – Saídu Širázím a Abolfazlu Mehrim Hosejnovi Hadžilúovi –, které byly odsouzeny a hrozí jim trest smrti. Nejméně dalších pět osob je pak v souvislosti s protesty vyšetřováno a hrozí jim poprava. Navíc panují vážné obavy ohledně možného udělení trestů smrti dalším jednotlivcům, neboť úřady zadržely a obvinily tisíce osob, jež se protestů účastnily.

Výše uvedené osoby čelily hrubě nespravedlivým soudním procesům před revolučními a/nebo trestními soudy po celé zemi, včetně provincií Alborz, Esfahán, Teherán, Kermánšáh, Chuzestán a Západní Ázerbájdžán. Úřady porušily jejich práva na spravedlivý proces, včetně práva na přiměřenou obhajobu a přístup k obhájcům podle vlastního výběru, presumpci neviny, práva nevypovídat, efektivně napadnout zákonnost svého zadržení a práva na spravedlivé a veřejné projednání věci. Obvinění byli během soudních procesů mučením donuceni, aby se „přiznali“ k vině. „Doznání“, na jejichž základě byli poté odsouzeni, byla před soudním jednáním vysílána ve státních médiích. Mezi metody mučení a dalšího špatného zacházení, které Amnesty International zdokumentovala vůči výše uvedeným osobám, patří bití, elektrošoky, dušení, sexuální násilí a záměrné odpírání zdravotní péče.

Naléhavě Vás žádám, abyste okamžitě zrušil všechna odsouzení a tresty smrti vzešlé z těchto protestů, upustil od dalších rozsudků smrti a zajistil, aby každý, kdo je obviněn z uznatelného trestného činu, byl souzen v řízení splňujícím mezinárodní standardy spravedlivého procesu, a bez možnosti udělení trestu smrti. Vyzývám Vás, abyste okamžitě a bezpodmínečně propustil všechny osoby odsouzené k trestu smrti, obviněné nebo vyšetřované výhradně za to, že uplatňovaly svá práva na svobodu projevu, sdružování a pokojné shromažďování. Dále Vás naléhavě žádám, abyste zadrženým osobám umožnil kontakt s rodinou a přístup k právním zástupcům, které si zvolí, chránil je před dalším mučením a jiným špatným zacházením, vyšetřil obvinění z mučení a každého, kdo bude shledán odpovědným, postavil před soud ve spravedlivém procesu. V neposlední řadě Vás také naléhavě žádám, abyste nezávislým pozorovatelům umožnil přístup k soudním procesům s odsouzenými k trestu smrti a jednotlivcům, kteří jsou odsouzeni k popravě v souvislosti s účastí na protestech, a abyste okamžitě zavedl oficiální moratorium na popravy s cílem zrušit trest smrti.

S pozdravem,


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít