Petice za zrušení rozsudků o trestech oslepení, které se rovnají mučení

Head of judiciary
Gholamhossein Mohseni Ejei
c/o Embassy of Iran to the European Union
Avenue Franklin Roosevelt No. 15
1050 Bruxelles
Belgium


Vážený pane vedoucí soudní správy,

vyjadřuji své hluboké znepokojení nad případem dvou mužů a jedné ženy, již jsou v bezprostředním ohrožení soudem nařízeného oslepení, poté, co byly jejich rozsudky na základě zásady qisas odeslány Úřadu pro výkon trestů. Dne 2. srpna 2022 informoval deník Hamšárí, který provozuje teheránská samospráva, že tři samostatné oslepující rozsudky byly postoupeny 3. oddělení teheránského Úřadu pro výkon trestů.

Podle tohoto článku je jednou z odsouzených žena, kterou trestní soud ve městě Kermánšáh ve stejnojmenné provincii odsoudil k oslepení pravého oka, odnětí svobody a zaplacení „krvavých peněz“ (diyah) jako trest za to, že v roce 2011 kyselinou oslepila pravé oko své sousedky. Její vina a trest byly stvrzeny rozhodnutím Nejvyššího soudu. Noviny rovněž informovaly, že muž z provincie Fars byl odsouzen k oslepení za rvačku v roce 2017 během které svého soupeře oslepil nožem. Posledním odsouzeným je muž pocházející z provincie Qom, který byl odsouzen k oslepení za incident z roku 2018, během něhož oslepil jinou osobu střelnou zbraní. Článek také bez dalších podrobností uvedl, že rozsudky obou mužů „byly stvrzeny soudem“. Podle tohoto článku byly všechny tři osoby odsouzeny na základě principu odplaty qisas a byly poslány do Teheránu, protože provincie Kermánšáh, Qom a Fars nejsou vybaveny pro výkon tohoto trestu.

Amnesty International v posledních měsících zaznamenala znepokojující nárůst v počtu provedení tělesných trestů a trestů smrti. Například 27. července 2022 íránské úřady použily gilotinu k amputaci prstů Pouya Torabiho, odsouzeného za krádež. Podobným případem je trest pro Sayeda Borata Hosseiniho, jemuž byly bez anestetik amputovány prsty 31. května 2022. Oba muži byli pro výkon amputace přemístěni z věznic v provinciích do věznice Evin v Teheránu. Tělesné tresty jsou formou mučení, jsou tudíž nelegální podle mezinárodního práva a jsou výslovně zakázány článkem 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jehož je Irán smluvní stranou.

Naléhavě Vás žádám, aby byly všechny naplánované tresty oslepení zrušeny a rozsudky byly odvolány, protože tento trest se rovná mučení, a aby s obžalovanými byly vedeny spravedlivé soudní procesy bez rozsudků zahrnujících tělesné tresty. Dále na Vás naléhám, aby v Íránu byly všechny druhy tělesného trestu zakázány a aby se se zadrženými zacházelo s lidskou důstojností. Měly by být zavedeny veřejné vzdělávací kampaně zaměřené na prevenci násilných činů, včetně útoků kyselinou. V neposlední řadě musí být obětem takovýchto útoků poskytnuta léčba zahrnující psychosociální a lékařskou rehabilitaci.

S pozdravem


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít