Petice za vyšetření chemických útoků na studentky

Prosecutor General
Mohammad Jafar Montazeri
c/o Embassy of Iran to the European Union
Avenue Franklin Roosevelt No. 15
1050 Bruxelles
Belgium


Vážený pane generální prokurátore,

vyjadřuji vážné obavy o práva na vzdělání, zdraví a život milionů školaček v Íránu v souvislosti s opakovanými plynovými útoky, které jsou záměrně cíleny na dívčí školy po celé zemi v rámci kampaně, která se zdá být vysoce koordinovaná a organizovaná. Od listopadu 2022 bylo terčem útoku více než sto škol, některé z nich opakovaně. Útoky byly poprvé zaznamenány v provincii Kom a od té doby se rozšířily do dalších provincií a jsou stále častější, přičemž je denně napadeno několik škol. V důsledku těchto útoků byly školačky hospitalizovány s příznaky zahrnujícími kašel, potíže s dýcháním, podráždění v oblasti nosu a krku, bušení srdce, bolesti hlavy, nevolnost, zvracení a znecitlivění končetin. Někteří rodiče své dcery neposílají do škol kvůli obavám o jejich bezpečnost. Od chvíle, kdy se objevily první zprávy o útocích, se úřady snažily zakrýt jejich závažnost a rozsah a dosud neprovedly účinné a nezávislé vyšetřování ani nepodnikly smysluplné kroky k jejich ukončení. V březnu úřady oznámily zatčení více než sto osmnácti osob za údajnou účast na „pašování páchnoucích bomb“, které podle nich bylo hlavní příčinou otrav. Dne 14. dubna ministr zdravotnictví navzdory oficiálním statistikám, podle nichž 13 000 školaček muselo vyhledat lékařskou péči kvůli otravě, oznámil, že „neexistují pádné důkazy“ o tom, že by školačky byly otráveny, a uvedl, že „více než 90 % jejich špatného zdravotního stavu bylo způsobeno stresem a zlobením“. Jiní úředníci podobně odbývají příznaky školaček jako „úzkost“, „rozrušení“ a/nebo „duševní onemocnění“. Úřady se také snažily umlčet volání veřejnosti po odpovědnosti tím, že vystavovaly zoufalé rodiče, školačky, učitele, novináře a další osoby násilí, zastrašování a zatýkání za pokojné protesty nebo za informování o selhání úřadů v zastavení otrav.

Otravy se zdají být koordinovanou kampaní, jejímž cílem je potrestat školačky za jejich pokojnou účast na celonárodních protestech, které vypukly v polovině září 2022, včetně projevů odporu, jako je sundávání povinných hidžábů a ukazování svých vlasů na veřejnosti ve školních uniformách. Mnoho lidí v Íránu podezírá z účasti na útocích aktéry napojené na stát nebo provládní mstitele, kteří jsou posilováni íránskými diskriminačními a ponižujícími zákony a politikami, jež upevňují násilí na ženách a dívkách. To, že úřady nepřijaly smysluplná opatření a snaží se umlčet veřejnou kritiku, tato podezření utvrzuje.

Proto Vás vyzývám, abyste neprodleně zajistil nezávislé, důkladné a účinné vyšetřování otravy školaček a postavil před soud každého, kdo bude shledán odpovědným, a to ve spravedlivém procesu, aniž by byl použit trest smrti. Úřady musejí rovněž zajistit, aby dívky měly rovný a bezpečný přístup ke vzdělání a byly chráněny před jakoukoli formou násilí. Dále naléhavě žádám úřady, aby umožnily nezávislým mezinárodním delegacím přístup do země za účelem vyšetření útoků, mimo jiné zvláštnímu zpravodaji OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Íránu, zvláštnímu zpravodaji OSN pro právo na vzdělání, zvláštnímu zpravodaji OSN pro násilí na ženách a dívkách a zvláštnímu zpravodaji OSN pro právo na zdraví.

S pozdravem


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít