Petice za vyšetření úmrtí dětí v bývalé internátní škole pro původní obyvatele v Kamloops a v dalších internátních i denních školách a pohnání osob zodpovědných za smrt těchto dětí před soud.

Prime Minister
Justin Trudeau
Office of the Prime Minister and Privy Council
80 Wellington St, Ottawa
ON K1P 5K9
Canada


Vážený pane premiére,

dne 27. května 2021 byly v areálu bývalé internátní školy pro původní obyvatele v Kamloops v Britské Kolumbii nalezeny ostatky 215 domorodých dětí. Tyto děti neměly být nikdy odebrány svým rodinám.

Kanadská vláda je zodpovědná za diskriminační koloniální politiku a praktiky, jako jsou internátní školy, a Kanada musí převzít zodpovědnost za ukončení porušování lidských práv původních obyvatel.

Vyzývám Vás, abyste neprodleně přijali následující opatření:

Vyšetřete a postavte před soud osoby odpovědné za smrt dětí v bývalé internátní škole pro původní obyvatele v Kamloops a v dalších bývalých internátních školách i školách s denní docházkou.

Na žádost postižených komunit plně financujte průzkum pohřebišť v ostatních bývalých internátních a denních školách a zajistěte, aby původním obyvatelům bylo umožněno kontrolovat přístup na pohřebiště v souladu se svými zákony a zvyky.

Pokračujte v tlaku na katolickou církev, aby zveřejnila všechny záznamy a fotografie týkající se internátních škol, a znovu usilujte o omluvu a odškodnění přeživších a jejich rodin.

Realizujte výzvy organizace First Nations Child and Family Caring Society of Canada's Spirit Bear Plan, včetně zastavení soudních sporů se Sdružením prvních národů (Assembly of First Nations).

Plně financujte služby v oblasti duševního zdraví a další služby na podporu původních obyvatel při řešení traumat způsobených koloniální politikou a praktikami, a to v souladu s jejich přáním.

Proveďte 94 výzev Komise pravdy a usmíření.

Musí existovat spravedlnost a odpovědnost za škody, které první národy, Métisové a Inuité v Kanadě zažívají.

S úctou,


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít