Petice za zajištění dodržování lidských práv lidí pracujících na přípravě fotbalového šampionátu v Kataru

President
Gianni Infantino
Fédération Internationale de Football Association FIFA
Strasse 20
P.O. Box 8044, Zurich
Switzerland


Vážený pane prezidente,

píši Vám jako fanoušek/fanynka fotbalu, kterému/ré velmi záleží na dopadu této krásné hry na společnost a lidská práva. Navzdory určitému pokroku, kterého bylo dosaženo v oblasti lidských práv v období před mistrovstvím světa 2022, mě hluboce znepokojuje pokračující zneužívání migrujících pracovníků v Kataru.

Necelý rok a půl před zahájením mistrovství světa ve fotbale jsou katarské pracovní reformy stále nedostatečně prováděny a prosazovány. To znamená, že lidé, díky nimž se můžeme těšit z mistrovství světa ve fotbale, jsou stále vykořisťováni. FIFA by proto měla vyvinout větší úsilí, aby se situace konečně zlepšila.

Když se FIFA rozhodla uspořádat mistrovství světa v Kataru, věděla – nebo měla vědět –, že pořádání turnaje v této zemi s sebou nese rizika a že kvůli němu budou trpět migrující pracovníci zaměstnaní ve všech odvětvích podnikání souvisejících s nadcházejícím mistrovstvím světa – ať se šampionátem souvisí přímo nebo nepřímo, před jeho zahájením nebo v samotném průběhu –, kdy stejní lidé, již v současné době usilovně pracují na jeho přípravách, budou následně zajišťovat hladký průběh MS v mnoha odvětvích služeb, která jsou pro úspěch turnaje nezbytná.

FIFA musí využít svého vlivu a naléhat na Katar, aby uplatňoval své pracovní reformy a zajistil adekvátní pracovní podmínky pro osoby pracující na přípravách blížícího se šampionátu.

Vyzývám Vás proto jako jejího prezidenta, aby FIFA:

Prováděla náležitou kontrolu dodržování lidských práv a prošetřila, zda na stavbách souvisejících s mistrovstvím světa nedochází ke zneužívání pracovních sil, případná zneužívání zastavila, a napravila veškeré způsobené škody.

Přijímala opatření, zajišťující nápravu porušování lidských práv na místech konání mistrovství světa nebo v souvislosti s turnajem, a to i v rámci širších služeb nebo obchodních vztahů FIFA.

Využila svého vlivu k naléhání na Katar, aby plně uvedl své pracovní reformy do praxe. To by mělo zahrnovat přijetí dalších opatření ze strany Kataru na ochranu všech pracovníků, včetně těch, kteří jsou zaměstnáni v odvětvích služeb nezbytných pro realizaci turnaje.

Veřejně se zavázala, že do všech budoucích rozhodnutí o přidělení turnaje FIFA zahrne kritéria lidských práv a proces náležité péče v oblasti lidských práv.

S úctou


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít