Petice za okamžité a bezpodmínečné propuštění Aigul Utepovové

Prosecutor General of the Republic of Kazakhstan
Gizat Daurenbekovič Nurdauletov
020000 Nursultan
Prospekt Mengelik El 14
Kazakhstan


Vážený pane generální prokurátore,

vyjadřuji své hluboké znepokojení v souvislosti s případem novinářky a blogerky Aigul Utepovové, která byla dne 23. listopadu umístěna do psychiatrické kliniky v Nursultanu. Byla svévolně obviněna podle § 405, oddíl 2 trestního zákona („členství v extremistické organizaci“) a od 17. září 2020 byla držena v domácím vězení. Dne 19. listopadu rozhodl soud v Nursultanu o jejím umístění do psychiatrické léčebny na dvoutýdenní „pozorování“.

Pro umístění Aigul Utepovové do psychiatrické kliniky neexistují žádné důvody. Podle kazašských zákonů lze podezřelou osobu psychiatrickému pozorování vystavit v případě obvinění z trestného činu, za který hrozí trest odnětí svobody na doživotí nebo trest smrti, nebo v případech pochybností o duševním zdraví podezřelého.

Aigul Utepovová nebyla nikdy psychiatricky léčena a předložila lékařské potvrzení o podstoupení komplexního zdravotního vyšetření dokládající, že je naprosto zdravá.

Aigul Utepovová je stíhána výhradně za uplatňování práva na svobodu projevu, je proto vězenkyní svědomí a měla by být okamžitě a bezpodmínečně propuštěna a její stíhání zastaveno.

Naléhavě Vás proto žádám, abyste:

Zajistil okamžité a bezpodmínečné propuštění Aigul Utepovové;

zahájil okamžité, účinné a nestranné vyšetřování okolností vedoucích ke svévolnému stíhání Aigul Utepovové, jejímu domácímu vězení a umístění do psychiatrického zařízení a zajistil, že každý, kdo bude shledán odpovědným za porušování jejích práv, se bude zodpovídat v rámci řádného a spravedlivého soudního jednání.

S úctou,


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít