Petice za okamžité a bezpodmínečné propuštění Roberta de Jesúse Quiñonese Hacese

President of the Republic of Cuba
Miguel Díaz Canel
Hidalgo, Esquina 6. Plaza de la Revolución
La Habana, CP 10400
Cuba


Vážený pane prezidente Díaz-Canele,

vyjadřuji své znepokojení nad uvězněním Roberta de Jesúse Quiñonese Hacese, nezávislého kubánského žurnalisty zatčeného 11. září 2019 poté, co byl v srpnu 2019 odsouzen za údajné odporování úřadům a neuposlechnutí nařízení k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku. Amnesty International déle než deset let shromažďuje informace o používání ustanovení trestního řádu, jako jsou „odporování veřejným činitelům“ a „neuposlechnutí nařízení“, k potlačování práva na svobodu vyjadřování na Kubě. Zmíněný případ odsouzení k trestu odnětí svobody je dalším příkladem pokračujícího represivního trendu ve státní správě, spadající do oblasti Vaší jurisdikce. Proto Vás žádám o bezodkladné a bezpodmínečné propuštění Roberta de Jesúse Quiñonese Hacese. Do jeho propuštění je třeba umožnit mu kontakt s rodinou a zabránit jakýmkoliv formám jeho mučení nebo jiného špatného zacházení.

S pozdravem,


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít