Petice za veřejné a jasné vyjádření obav týkajících se ohrožení právního státu v EU a zasazování se o řešení vážných ohrožení lidských práv a právního státu napříč Evropou, zejména v Maďarsku a v Polsku, a to i v rámci bilaterálních vztahů.

Premiér
Andrej Babiš
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna
Sněmovní 176/4
118 26 Praha 1 - Malá Strana


Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás s žádostí v souvislosti s obavou o systémové ohrožení principů právního státu a lidských práv v EU, aktuálně zejména v Maďarsku a v Polsku.

Právní stát, tedy stát, v němž jsou si všichni rovni a stejná pravidla platí pro všechny, a také respekt k lidským právům jsou v Evropě stále více oslabovány a omezovány.

Situace v Maďarsku a v Polsku je obzvlášť alarmující v důsledku dlouhodobých vládních změn a zásahů do tamních systémů. Obě země proto nyní čelí krokům ze strany EU v podobě řízení na základě článku 7 za závažné porušení hodnot EU.

Lidé v Maďarsku a Polsku zažívají v různé míře omezování individuálních svobod, popírání rovnosti, výrazné omezování svobody projevu a svobody médií, napadání a omezování nezávislosti a integrity soudů a také marginalizování menšin a jejich stigmatizaci jen kvůli tomu, kým jsou.

Žádáme Vás proto, abyste:

  • Veřejně a jasně vyjádřil své obavy týkající se ohrožení právního státu v EU a zasazoval se o řešení vážných ohrožení lidských práv a právního státu napříč Evropou, zejména v Maďarsku a v Polsku, a to i v rámci bilaterálních vztahů.

  • Abyste se zasazoval o to, že řízení na základě článku 7 se budou v radě EU posouvat kupředu a byla přijata silná a konkrétní doporučení s cílem zastavení další eroze právního státu.

  • Usiloval o posílení schopnosti EU hájit lidská práva a právní stát v celé Evropě.


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít