Petice za soudní přezkum zákona XXX z roku 2020

Commissioner for Fundamental Rights
Ákos Kozma
Office of the Commissioner for Fundamental Rights
Budapest Pf. 40, 1387
Hungary


Vážený pane ombudsmane,

obracím se na Vás ohledně Zákona XXX z roku 2020 o změnách některých administrativních zákonů a svobodném darování majetku, který byl přijat parlamentem dne 19. května a podepsán prezidentem dne 28. května, jehož článek 33 zakazuje právní uznání genderu, čímž porušuje lidská práva transgender a intersex osob.

Tato ustanovení jsou v rozporu se závazky, které má Maďarsko pod mezinárodní lidskoprávní legislativou a dále porušují článek II, VI (1) a XV (2) maďarského Základního práva. Vedle porušování lidských práv transgender a intersex osob tento zákon také povede k ještě větší diskriminaci a zvýší riziko útoků a zločinů z nenávisti proti nim.

Lidé by měli mít možnost úředně změnit gender prostřednictvím rychlé, dostupné a transparentní procedury na základě vlastního prohlášení o své genderové identitě. Mimoto by mělo Maďarsko zajistit, aby mohli transgender a intersex lidé získat od státu a dalších úředních institucí dokumenty, které by odrážely jejich jméno a genderovou identitu, aniž by byli nuceni splnit kritéria, která sama o sobě porušují jejich lidská práva.

Proto Vás vyzývám, abyste si okamžitě vyžádal revizi Zákona XXX z roku 2020 o změnách některých administrativních zákonů a svobodném darování majetku, protože jeho článek 33 jasně porušuje maďarské Základní právo (Hungary’s Fundamental Law).

S pozdravem


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít