Petice za stažení obvinění proti Omaru Radimu z „ohrožení národní bezpečnosti“

Head of Government
Saad Dine El-Othmani
Palais Royal Touarga
Rabat 10070
Morocco


Vaše excelence,

obracím se na Vás v souvislosti s případem pronásledování novináře Omara Radiho marockými správními orgány a obviněními, jež proti němu byla vznesena. Dne 25. června 2020 a následně šestkrát v průběhu července 2020 byl Radi předvolán před Centrální úřad pro soudní vyšetřování v Maroku, kde byl vyslýchán kvůli textovým zprávám a telefonním hovorům z roku 2011 a kvůli pohybu peněz na svém bankovním účtu. Dne 29. července byl zadržen, obviněn a čeká ho soudní řízení u soudu prvního stupně v Casablance. Dne 22. června Amnesty International vydala zprávu, v níž upozorňovala na policejní sledování Radiho telefonu pomocí technologie spyware, která využívá internetové stránky k odesílání dat bez vědomí uživatele.

Omar Radi je obviněn z „ohrožení národní bezpečnosti“ na základě toho, že obdržel finanční prostředky z účtů zahraničních zpravodajských služeb. Amnesty International však upozorňuje, že finanční prostředky ze zahraničí byly určeny zejména k financování výzkumných grantů v prostředí novinářské obce a nezávislého poradenství. Amnesty International má proto vážné obavy, že obvinění je falešné a zároveň poukazuje na stupňující se intenzitu státního dohledu a sledování vlastních občanů. Omar Radi je současně obviněn ze „znásilnění“, a to na základě svědectví ženy, která prohlašuje, že ji Radi dne 12. června přinutil k sexuálnímu aktu. Radi toto obvinění odmítá a tvrdí, že mezi nimi došlo k sexuálnímu vztahu na základě vzájemného oboustranného souhlasu. Znásilnění je vážným trestným činem a obvinění takového rozsahu, pokud má být objasněno, vyžaduje prošetřit a nechat posoudit nezávislým soudem. Protože každé z následujících obvinění musí být zvažováno jako samostatná skutková podstata trestného činu a Amnesty International nebude v pozici, aby vyhodnotila věrohodnost posuzování jednotlivých obvinění, musím rovněž vyjádřit své obavy nad tím, že Pracovní skupina pro svévolné zadržování při OSN odkryla jiný případ, ve kterém byl opoziční novinář rovněž obviněn ze znásilnění a svévolně zadržen. Jedná se tak o další případ, jenž naplňuje podezření z „justičního pronásledování, které nelze připsat ničemu jinému než jeho působení na poli investigativního novinářství“.

Naléhavě žádám marocké orgány, aby obvinění proti Omaru Radimu z „ohrožení národní bezpečnosti“ bylo staženo. Požaduji rovněž nestranné a důkladné prošetření Radiho obvinění ze „znásilnění“, zatímco mu bude po celou dobu zaručeno dodržení všech jeho práv. V souladu s presumpcí neviny rovněž vyzývám marocké představitele, aby byl Omar Radi během vyšetřování propuštěn, a to zejména není-li současně možné doložit soudu důkazy, že jeho odnětí svobody je nezbytné a zcela přiměřené.

S úctou


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít