Petice -

Prime Minister of Algeria
Abdelmalek Sellal
Palais du Gouvernement
18 Rue Docteur Saâdane
Algiers
Algeria


Pro alžírské, marocké a tuniské vládní orgány:

V Alžírsku a Tunisku je sexuálním násilníkům umožněno vyhnout se trestu sňatkem se svou nezletilou obětí. V Maroku a Západní Sahaře byl tento zákon naštěstí zrušen. Přesto právní předpisy stále nedostatečně chrání oběti, které přežily sexuální násilí.

Vyzývám vás proto k ukončení diskriminace žen a dívek, které přežily sexuální násilí změnou těchto diskriminačních zákonů:

Zrušení článků 326 a 227 v alžírském a tuniském trestním zákoníku;

Zrušení článku 488 v marockém trestním zákoníku, a tím neurčovat trest pachatele znásilnění na základě panenství oběti;

Změnění definice znásilnění tak, aby korespondovala s mezinárodním právem a byla genderově neutrální a nevyžadovala přítomnost fyzického násilí ani důkaz o něm;

Přijmutí konkrétního a komplexní zákona, který řádně ošetří násilí založené na pohlaví;

Uznání znásilnění ve svazku manželském jako konkrétní trestný čin;

Zrušení trestu za sexuální vztahy mezi svobodnými dospělými a osobami stejného pohlaví tak, aby oběti znásilnění nemusely mít strach z podání žaloby na pachatele proto, že budou samy stíhány.

Zajištění odpovědnosti a podpory:

Zpřístupnění účinných právních prostředků, které budou zohledňovat psychické potřeby přeživších sexuálního násilí

Školení policie, soudců, právníků a pracovníků ve zdravotnictví o tom, jak správně jednat s obětmi sexuálního násilí citlivým, důvěrným a nediskriminačním způsobem.

Poskytování účinných sociálních a zdravotnických služeb, včetně přístupu k nouzové antikoncepci a bezpečným a legálním potratům.

S úctou,


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít