Petice za okamžité propuštění uvězněných protestujících

Chairman of the Investigative Committee of the Russian Federation
Alexander Ivanovich Bastrykin
Tekhnichesky per. 2
105005 Moscow
Russian Federation


Vážený pane předsedo Vyšetřovacího výboru,

píši Vám ve věci trestního stíhání a zadržení Daniela Konona, Valerije Kostenoka, Jegora Žukova a nejméně deseti dalších jednotlivců v souvislosti s jejich účastí na převážně pokojných demonstracích, které se konaly dne 27. července a 3. a 10. srpna 2019 v Moskvě. Zmínění byli obviněni z „účasti na masových nepokojích“ přesto, že předmětné události nelze charakterizovat jako nepokoje. Takováto opatření hrubě porušují právo na svobodu pokojného shromažďování, které svým občanům zaručuje ruská ústava a je garantováno i mezinárodními závazky Ruska. V důsledku uvedeného nesmí být nikdo trestně stíhán za účast na pokojné demonstraci, bez ohledu na to, zda byla úřady předem povolena či nikoliv.

Na základě těchto důvodů Vás žádám, abyste jako předseda Komise pro vyšetřování neprodleně zahájil potřebné kroky, které povedou k upuštění od nepodložených obvinění proti pokojným protestujícím, zařídil jejich propuštění, a Vámi řízená Komise se do budoucna zdržela jakéhokoliv stíhání jednotlivců či skupin obyvatel Vaší země z důvodu pouhého uplatnění práva na pokojné shromažďování.

S úctou


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít