Petice za zvýšení diplomatického tlaku na Myanmar ze strany států, Rady bezpečnosti OSN a Valného shromáždění OSN s cílem zastavit porušování lidských práv myanmarskou armádou a pohnat pachatele k odpovědnosti.

Ministr zahraničních věcí
Jan Lipavský
Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha


Vážený pane ministře,

obracím se na Vás s žádostí o zasazení se o dodržování lidských práv v Myanmaru a zastavení krvavého útlaku ze strany tamní armády.

Od vojenského převratu provedeného myanmarskou armádou dne 1. února 2021 bylo zatčeno téměř 16 000 lidí, více než 700 000 bylo nuceno opustit své domovy a v červenci 2022 armáda v zemi obnovila popravy.

Dalších 2 391 mužů, žen a dětí bylo zabito – i formou nezákonných leteckých útoků. Tyto letecké útoky vyvolaly všeobecný strach, vysídlily celé komunity v oblastech zasažených konfliktem a zničily domy, náboženské budovy, školy a zdravotnická zařízení.

Bez leteckého paliva by myanmarská armáda nebyla schopna provádět své letecké útoky. Společnosti se však nadále zapojují do dodávek, pojištění, financování a přepravy leteckého paliva, a to navzdory riziku, že toto palivo bude odkloněno nebo přímo poskytnuto myanmarské armádě.

Přestože EU má zbrojní embargo na vývoz do Myanmaru a v listopadu loňského roku přijala další omezující opatření, žádám Vás abyste se jménem České republiky zasadil o následující:

• Podnikněte další kroky k zastavení toku všech zbraní a jiných zdrojů používaných myanmarskou armádou k páchání zločinů a porušování lidských práv;

• Zvyšte diplomatický tlak, mimo jiné v Radě bezpečnosti OSN a Valném shromáždění OSN, s cílem zastavit porušování lidských práv myanmarskou armádou a pohnat pachatele k odpovědnosti;

• Požádejte členské státy Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), aby vyzvaly k propuštění všech osob nezákonně zadržovaných myanmarskou armádou, aby stanovily jasný časový plán provádění pětibodového konsenzu ze strany ASEAN a podpořily akce OSN.

• Zvyšte humanitární pomoc lidem v Myanmaru nebo prchajícím z Myanmaru, kteří čelí kombinovaným dopadům Covid-19, stejně jako popřevratovým represím proti protestnímu hnutí a zintenzivnění ozbrojených konfliktů.

S pozdravem


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít