Petice za okamžité stažení všech obvinění vedených proti Justyně Wydrzyńské

Public Prosecutor General
Zbigniew Tadeusz Ziobro
ul. Postępu 3
02-676 Warszawa
Poland


Vážený pane nejvyšší státní zástupce,

vyjadřuji své hluboké znepokojení nad obviněními vznesenými proti obránkyni lidských práv Justyně Wydrzyńské, plynoucí výhradně z jejích aktivit na podporu přístupu k bezpečným interrupcím. Justyna byla obviněna z „napomáhání při provádění potratu“ na základě článku 152.2 polského trestního zákoníku a z „držení nepovolených léků s cílem uvést je na trh“ podle článku 124 zákona o léčivech. V případě odsouzení jí hrozí až tři roky vězení.

Hluboce mě znepokojuje skutečnost, že obvinění proti Justyně jsou zřejmě odvetou za její aktivismus a legitimní snahu bránit přístup k bezpečným a legálním interrupcím v Polsku. Justyna je dula a aktivistka, která otevřeně mluví o svém vlastním potratu. Je jednou ze zakladatelek Abortion Dream Team v Polsku, který vede kampaň proti stigmatizaci potratů a poskytuje na důkazech založené a nezaujaté informace týkající se interrupcí, včetně pokynů Světové zdravotnické organizace (WHO) k bezpečné farmakologické interrupci prováděné samotnou osobou, která chce své těhotenství ukončit.

Zdůrazňuji, že zákony, které v Polsku omezují přístup k interrupcím – povoleným pouze, pokud je ohroženo zdraví nebo život těhotné ženy nebo je-li těhotenství důsledkem znásilnění či incestu – a kriminalizují ty, kteří interrupci poskytují nebo s ní pomáhají, ohrožují zdraví a životy těhotných žen a porušují závazky Polska podle mezinárodního práva a norem v oblasti lidských práv. Právě kvůli těmto škodlivým zákonům má podpora, kterou Justyna poskytuje lidem, jejichž zdravotní potřeby byly a jsou polským systémem zdravotní péče zanedbávány a popírány, zásadní význam a může zachraňovat životy. Za svoji práci by si zasloužila ocenění, nikoli kriminalizaci.

Justynino úsilí je součástí rostoucího hnutí jednotlivců v Polsku a po celém světě, kteří projevují solidaritu a soucit a zároveň pomáhají ostatním získat přístup k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a právům, na něž mají nárok. Polsko musí urychleně přijmout opatření, která povedou k úplné dekriminalizaci interrupcí a tomu, aby osoby hájící sexuální a reprodukční práva, včetně přístupu k bezpečným interrupcím, mohly vykonávat svou legitimní práci bez obav z represí nebo zastrašování.

Naléhavě Vás proto žádám, abyste okamžitě stáhl všechna obvinění vedená proti obránkyni lidských práv Justyně Wydrzyńské a zdržel se vznášení jakéhokoli jiného obvinění s cílem kriminalizovat Justynu nebo jiné aktivisty a aktivistky za podporu zachraňující životy, kterou poskytují ženám, jež chtějí podstoupit interrupci.

S úctou,


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít