Petice za aktivní prevenci zločinů z nenávisti

Prime Minister
Mateusz Morawiecki
The Chancellery of the Prime Minister
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warsaw
Poland


Vážený pane ministře,

vyjadřuji své znepokojení nad situací, s níž se v Polsku potýká každý LGBT+ člověk. Polské zákony nechrání LGBT+ osoby před násilím pramenících z předsudků. Agrese, která se snesla na účastníky prvního Pochodu rovnosti v Bialystoku, má svůj původ. Tomuto pochodu předcházela několikaměsíční nenávistná kampaň, do které se velmi výrazně mimo jiné zapojili politici, církevní představitelé a média.

Poukazuji proto na skutečnost, že tolerování jazyka, který cíleně vyvolává nenávist vůči osobám určité skupiny a vyobrazuje je, zejména na veřejnosti, jako nepřátelské skupiny, podněcuje jejich pronásledování.

Z tohoto důvodu žádám o zavedení příslušných změn trestního zákoníku. Žádám, aby byla v článcích 256 a 257, které se týkají odpovědnosti za podněcování k nenávisti, urážení a narušování nedotknutelnosti, zohledněna mimo jiné i sexuální orientace a genderová identita. Totéž platí i pro článek 119, který zmiňuje použití fyzického násilí a nezákonných výhružek.

Dále také žádám:

• Aktivní prevenci zločinů z nenávisti, konkrétně zahájení obecného antidiskriminačního vzdělávání

• Důkladné vyšetřování a potrestání zločinů z nenávisti

• Vedení veřejných debat takovým způsobem, který nepodněcuje nenávist nebo nenávistný projev

S úctou


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít