Petice za respektování svobody projevu a shromažďování v Polsku

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny
Zbigniew Ziobro
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Poland


Vážený pane ministře,

každý stát by měl svým obyvatelům zajistit, že budou respektována jejich práva a svobody a že se domohou svých práv u nezávislých a nestranných soudů.

Zákony omezující shromažďování, nepřiměřené užívání síly ze strany policie, rozšiřování dohledu a neúspěšná reforma soudnictví představují hrozbu pro obránce lidských práv: obyčejné občany, aktivisty a novináře. Orgány Polské republiky by se měly navrátit ke své povinnosti chránit svobodu shromažďování a projevu a zajistit, aby soudy rozhodovaly zcela nezávisle a spravedlivě. Výsledkem bude, že všichni, kdo uplatní svá práva, budou řádně chráněni a ti, kdo je poruší, za to ponesou odpovědnost.

Pokojná demonstrace není zločin.

Žádám Vás o zajištění bezpečné a spravedlivé budoucnosti pro obyvatele Polska, práva vyjadřovat jejich názor a vznášet námitky proti řešením navrženým vládou. Práva postavit se proti nespravedlnosti a vyjádřit solidaritu s těmi, kteří nesou neoprávněné následky za své činy.

Nesouhlasím s omezeními svobody shromažďování a projevu, se stanovami ani s praxí státních orgánů. Jsem proti neopodstatněným obviněním, neoprávněným zadržením, dohledu a dalším opatřením přijatým proti pokojnému výkonu práv.

Každý má mít právo na pokojný protest.

Proto požaduji:

• změnit zákon tak, aby byl v souladu s mezinárodním právem a normami v oblasti svobody shromažďování, svobody projevu, práva na soukromí a spravedlivého procesu;

• zajistit, aby se nikdo nestal obětí svévolného zadržování, obvinění, trestního řízení, správních opatření, dohledu a dalších akcí, jejichž cílem je umlčet nebo zastrašit jedince pouze z důvodu pokojného výkonu jejich práv;

• zajistit, aby policie a další orgány činné v trestním řízení neporušovaly práva účastníků pokojných shromáždění a aby ti, kteří se těchto porušení dopustili, nesli odpovědnost;

• zajistit, aby soudci mohli vykonávat své povinnosti bez hrozby odvetných opatření a jiných forem nátlaku, včetně disciplinárních opatření, obtěžování a zastrašování.

S úctou


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít