Petice za zajištění ochrany uprchlíků před nákazou KOVID-19

Prime Minister
Kyriakos Mitsotakis
Herodou Atticou Street Maximos Mansion 10674
Athens
Greece


Vážený pane premiére,

zatímco svět se snaží vypořádat s krizí způsobenou pandemií COVID-19, riziko nákazy pro uprchlíky na řeckých ostrovech s každou hodinu narůstá. Tisíce seniorů, lidí s chronickými nemocemi, dětí, těhotných žen, rodiček a osob se zdravotními potížemi jsou „uvězněny“ v nebezpečných podmínkách. Také oni nyní čelí hrozbě onemocněním COVID-19, což by pro ně za současných okolností mělo katastrofální důsledky.

Kromě ochrany svých občanů musí řecká vláda přijmout okamžitá opatření na ochranu uprchlíků před pandemií a přesunout je do bezpečí.

Životní podmínky na ostrovech jsou pro uprchlíky a žadatele o azyl nelidské. Počet osob v táborech na ostrovech Lesbos, Chios, Samos, Kos, a Leros čítal k 22. březnu 2020 přibližně 37 000, zatímco tato zařízení mají celkovou kapacitu pouze pro 6 095 osob. Lidé v táborech mají velmi omezený přístup k vodě, toaletám nebo sprchám. Lidé jsou nuceni čekat na jídlo i několik hodin a musejí žít v nejistých podmínkách ve stanech nebo kontejnerech bez topení. Počet zdravotnických či ošetřovatelských pracovníků je přitom žalostně nedostatečný. Kromě toho nemá nikdo, kdo na ostrovy přijel od července 2019, přístup k veřejné zdravotní péči.

Namísto aby řecká vláda uprchlíky před COVID-19 chránila, nadále omezuje jejich pohyb a nezákonně odmítá přijímat jejich žádosti o azyl. Tyto postupy znemožňují zajištění dobrých životních podmínek lidí v táborech a vystavují je rostoucímu riziku nakažení koronavirem. V případě propuknutí nákazy v uprchlických táborech bude mít karanténa za důsledek četná úmrtí, kterým lze zatím zabránit.

Řecké orgány musejí za pomoci Evropské unie chránit lidská práva a důstojnost uprchlíků a okamžitě jednat, aby ochránily životy lidí žijících v uprchlických táborech na řeckých ostrovech.

Z toho důvodu Vás žádáme o přijetí těchto opatření:

• Bezpečně přesunout lidi z řeckých ostrovů na pevninu do vhodných ubytovacích zařízení.

• Zajistit, aby byl v táborech dostatečný zdravotnický personál a služby. Dodat vhodné hygienické vybavení, zajistit přístup k tekoucí vodě, včasný sběr a odvoz odpadu a dezinfikovat oblast.

• Poskytnout žadatelům o azyl a migrantům přístup ke zdravotní péči ve veřejném systému bez diskriminace, včetně testování a léčby na COVID-19 současně se zajištěním preventivních opatření.


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít