Petice za zajištění bezplatné zdravotní péče ve veřejném zdravotnictví pro žadatele o azyl

Giannis Vroutsis
Ministry of Labour and Social Affairs
29, Stadiou
PC 10110 Athens
Greece


Vážený pane ministře,

znepokojuje mě situace v Řecku, které stále neumožňuje volný přístup k bezplatné zdravotní péči a lékům v rámci veřejného zdravotnictví pro žadatele o azyl, děti bez doprovodu a děti narozené v Řecku rodičům bez legálního statusu.

Řecké zákony zaručují bezplatný přístup k lékařským a farmaceutickým službám všem lidem ze „zranitelných sociálních skupin“, včetně uprchlíků, žadatelů o azyl a nezletilých bez ohledu na jejich právní status. Toto právo má být uplatněno pomocí přidělení čísla sociálního zabezpečení (AMKA) nebo (pro ty, kteří nesplňují požadavky pro přidělení čísla AMKA nebo ho nemají) vydáním zvláštního zdravotního průkazu cizince (K. Y. P. A.). Po rozhodnutí řecké vlády z července 2019 zrušit oběžník, který se zabýval způsobem přidělování čísla AMKA pro občany jiných zemí než Řecka, však nebyl zaveden žádný postup pro přidělování tohoto čísla a nebyla nabídnuta žádná alternativa k zajištění bezplatného přístupu ke zdravotní péči lidem, kteří spadají do těchto skupin. V říjnu vydaný nový oběžník reguloval situaci uznaných uprchlíků, nikoli však žadatelů o azyl a dětí migrantů bez legalizovaného statusu. Proces vydávání průkazů K. Y. P. A. také dosud nebyl spuštěn. Nový zákon o azylu z listopadu 2019 navrhl alternativu pro žadatele o azyl – „dočasné číslo pro pojištění a zdravotní péči pro příslušníky třetích zemí“ (PAAYPA). Ani toto řešení však zatím nebylo zavedeno do praxe.

Desetitisícům žadatelům o azyl, včetně téměř 50 000 těch, již přišli do Řecka od července 2019, tato situace brání v přístupu ke zdravotní péči a lékům, které potřebují na vážná, často chronická onemocnění. Bez čísla AMKA mohou navíc čelit obtížím v přístupu k dalším službám, sociální pomoci a při hledání zaměstnání. Vím, že Řecko je už roky pod obrovským tlakem, protože na jeho hranice přichází velké množství žadatelů o azyl, zatímco většina zemí EU se na řešení podílí minimálně. Současná situace ale ohrožuje zdraví a životy a představuje vážné porušení mezinárodně uznávaného práva na lékařskou péči, které je Řecko povinné dodržovat podle vnitrostátního, mezinárodního i evropského práva.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Vás žádám, abyste se bezodkladně přičinil o zajištění bezplatné zdravotní péče ve veřejném zdravotnictví pro žadatele o azyl, děti bez doprovodu a děti narozené v Řecku rodičům se statusem nelegálních migrantů, jak to stanovuje řecký zákon 4368/2016.

S pozdravem


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít