Petice za okamžité propuštění Lilie Čanyševové.

Prosecutor General of the Russian Federation
Igor Viktorovich Krasnov
Ul. Bolshaya Dmitrovka, 15A
Moscow, GSP-3,125993
Russian Federation


Vážený pane generální prokurátore,

vyjadřuji své znepokojení nad pokračujícím stíháním, svévolným zadržováním a porušováním práv aktivistky Lilie Čanyševové. Je držena ve vyšetřovací vazbě v Moskvě, téměř 1 500 km od svého rodného města Ufy, na základě absurdního obvinění ze „založení nebo vedení extremistického sdružení“.

Od 10. prosince 2021 zakázali příslušníci Vyšetřovacího výboru a Federální trestní služby pod falešnou záminkou čtyřem právníkům zastupovat Čanyševovou a navštěvovat ji ve vazbě. V důsledku toho zůstala bez obhájce, kterého si sama vybrala, což je v rozporu s jejím právem na spravedlivý proces.

Obvinění proti Čanyševové pramení z jejích pokojných občanských a politických aktivit jako regionální koordinátorky Navalného štábu. Ty byly neprávem považovány za „extremistické“.

Lilia Čanyševová se nedopustila žádného mezinárodně uznatelného trestného činu a je jen další obětí zásahu úřadů proti spolupracovníkům a příznivcům Alexeje Navalného. Její stíhání je neopodstatněné, politicky motivované a porušuje její právo na svobodu projevu a sdružování.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Vás naléhavě žádám, abyste podnikl všechny nezbytné kroky k zajištění okamžitého propuštění Lilie Čanyševové a zrušení všech obvinění proti ní. Do té doby jí musí být umožněno, aby ji zastupoval advokát, kterého si sama zvolí.

S úctou,


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít