Petice za respektování mezinárodního práva, dostatečnou ochranu civilistů a okamžité ukončení agrese proti Ukrajině

Sergey Kuzhugetovich Shoigu
Minister of Defense
Ministry of Defense of the Russian Federation


Vážený pane ministře,

vyzývám Vás k dodržování mezinárodního práva, ochraně civilistů a zastavení ruské agrese na Ukrajině.

Od zahájení ruské invaze 24. února Amnesty International dokumentuje eskalaci porušování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv, včetně zabíjení a zraňování civilistů v důsledku nerozlišujících útoků na civilní oblasti a infrastrukturu.

Útoky na chráněné objekty, jako jsou nemocnice a školy, použití výbušných zbraní s celoplošným účinkem, jako jsou balistické střely, dělostřelectvo v civilních oblastech a použití zakázaných nerozlišujících zbraní, jako je kazetová munice, mohou představovat válečné zločiny. Všichni pachatelé musejí být pohnáni k odpovědnosti.

Ruská federace jedná v jasném rozporu se svými závazky podle mezinárodního práva. Její jednání je v hrubém rozporu s pravidly a principy, na nichž byla založena OSN. Ruská federace zneužívá svého postavení stálého člena Rady bezpečnosti OSN k tomu, aby se vyhnula zodpovědnosti.

Znovu Vás vyzývám k respektování mezinárodního práva, ochraně civilistů a ukončení agrese proti Ukrajině.

S úctou,


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít