Petice za zrušení rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům a obnovení statusu advokáta Lilji Gemedži, Rustema Kjamiljova a Nazima Šejchmambetova.

President of the Russian Federal Bar Association
Yuriy S. Pilipenko
43 Sivtsev Vrazhek lane,
Moscow, 119002,
Russia


Vážený pane předsedo,

vyjadřuji své znepokojení nad nedávným zbavením způsobilosti k právním úkonům právníků Lilji Gemedži, Rustema Kjamiljova a Nazima Šejchmambetova, a to pouze za to, že vykonávali své profesní povinnosti při obraně lidských práv na Krymu, a abych Vás a právnickou obec vyzval k podniknutí nezbytných kroků k okamžitému obnovení jejich statusu „advokáta“.

Tito tři advokáti byli členy advokátní komory „Nizam“ (Čečenská republika), jež je 15. července zbavila způsobilosti k právním úkonům v reakci na stížnost, kterou na ně podalo ředitelství ministerstva spravedlnosti v Čečensku. Jako člen profesní právnické komunity nepochybně sdílíte mé znepokojení nad skutečností, že důvodem jejich zbavení způsobilosti k právním úkonům byla stížnost státního orgánu, čímž byl porušen základní princip nezávislosti právnické profese. Podle právníků nebyli o stížnosti a kárném řízení proti nim předem informováni. Ředitelství ministerstva spravedlnosti jim sice vytýkalo profesní pochybení, ale je zjevné, že se jedná o odvetu za jejich práci v oblasti lidských práv na Krymu, kde zastupovali klienty v politicky motivovaných případech. Advokáti se hodlají proti rozhodnutí odvolat, a to jak prostřednictvím soudu, tak i Federální advokátní komory. Pokud nebude rozhodnutí okamžitě zrušeno, nebudou moci rok zastupovat klienty v trestním řízení a před soudem ani skládat nové kvalifikační zkoušky.

Jak jistě víte, členové právnické obce na Krymu v posledních letech čelí stále častějším represím. Zástupci právnické obce byli vystaveni prohlídkám a svévolnému zatýkání ze strany příslušníků orgánů činných v trestním řízení a někteří z nich dostali nepřiměřené pokuty nebo tzv. správní zadržení za „přestupky“, které spočívaly v uplatňování jejich lidských práv na svobodu projevu a/nebo pokojné shromažďování.

Svým dopisem se obracím na příslušníky právnických profesí ve vaší zemi, konkrétně na Ruskou federální advokátní komoru, s výzvou k solidaritě profesní komunity a k přijetí opatření na ochranu jejích členů, kteří vykonávají své pracovní povinnosti v souladu s mezinárodními normami týkajícími se úlohy právníků.

Konkrétně vyzývám Federální advokátní komoru Ruské federace, aby využila své pravomoci a diskreční pravomoci podle článku 37 odst. 2 federálního zákona „O právnické práci a právnické profesi“ (63-FZ ze dne 31. května 2002) a zrušila rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům a obnovila status „advokáta“ Lilji Gemedži, Rustema Kjamiljova a Nazima Šejchmambetova.

S pozdravem,


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít