Petice za zrušení všech zákazů vycestování a ukončení praxe svévolného vydávání zákazů vycestování za účelem trestání, zastrašování a umlčování aktivistů, obránců lidských práv a jejich rodinných příslušníků

His Majesty King
Salmán bin Abd al-Azíz
Office of His Majesty the King
Royal Court
Riyadh
Kingdom of Saudi Arabi


Vaše Excelence,

od poloviny roku 2021 byli obránci lidských práv, aktivisté za práva žen, nezávislí novináři, spisovatelé a aktivisté v Saúdské Arábii svévolně zadržováni, podrobováni zdlouhavým a nespravedlivým soudním procesům – nejčastěji Specializovaným trestním soudem (SCC) – nebo propuštěni, ale za podmínek, které zahrnují zákaz cestování a další svévolná omezení jejich základních práv, jako je právo na pokojný aktivismus.

Obránci lidských práv byli odsouzeni a dostali přísné tresty – někdy až 30 let odnětí svobody – po dlouhých a nespravedlivých procesech. Když jsou tito lidé nakonec propuštěni (buď po odpykání trestu, nebo na základě rozhodnutí o předčasném propuštění), musejí většinou splnit další podmínky, mezi něž nejčastěji patří zákaz vystupování na veřejnosti a zákaz vycestování ze země, což porušuje jejich základní práva na svobodu projevu, sdružování a pokojné shromažďování v zemi a svobodu pohybu mimo zemi.

Amnesty International zdokumentovala 30 případů saúdskoarabských aktivistů a obránců lidských práv, kteří byli stíháni a odsouzeni k trestům odnětí svobody, po nichž následoval zákaz vycestování, a také 39 neoficiálních zákazů vycestování, které postihly příbuzné aktivistů.

Zákazy vycestování mají na životy lidí značné důsledky, neboť kvůli nim přicházejí o možnost vzdělávat se nebo pracovat v zahraničí, omezují jejich volbu vyhledat zdravotní péči mimo království, ovlivňují jejich duševní zdraví a násilně rozdělují rodinné příslušníky, často i na několik let.

Vyzývám Vás proto, abyste:

Zajistil okamžité a bezpodmínečné propuštění všech aktivistů a obránců lidských práv, kteří jsou zadržováni výhradně za pokojné uplatňování jejich práv na svobodu projevu a dalších lidských práv.

Zrušil všechny zákazy vycestování uložené obráncům lidských práv, aktivistům a rodinným příslušníkům a plně respektoval jejich práva na svobodu pohybu, projevu, pokojného shromažďování a sdružování.

Zavedl reformu zákona o cestovních dokladech, aby bylo zajištěno, že zákazy vycestování vydané ministerstvem vnitra bude možné napadnout u soudu.

Zasadil se o dodržování zákona o cestovních dokladech vydaného v roce 2020 a zajistil, aby veškeré zákazy vycestování byly vydávány v souladu se zákonem, na základě odůvodněného soudního rozhodnutí nebo rozhodnutím vydaným ministrem vnitra nebo prezidentem státní bezpečnosti, a to z konkrétních důvodů týkajících se bezpečnosti a na konkrétní dobu, včetně toho, že dotyčná osoba bude informována ve lhůtě nepřesahující jeden týden ode dne vydání uvedeného rozhodnutí nebo výroku.

S pozdravem


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít