Petice na podporu maďarským neziskovým organizacím a těm, kdo jsou označováni jako nepřítel státu!

Adresát: Amnesty International Maďarsko, aktivisté a aktivistky bránící občanskou společnost v Maďarsku


To Hungary, with Love - "We stand in solidarity with civil society in Hungary"

Vážení přátelé,

obracíme se na vás s dopisem a s prosbou o tlumočení neziskovým organizacím a nezávislým aktivistům a aktivistkám v Maďarsku, kteří jsou zasaženi kroky maďarské vlády ve vztahu k občanské společnosti.

Se znepokojením sledujeme aktivity maďarské vlády, které vedou k drastickému omezování činnosti občanské společnosti. Od roku 2010 dochází v této zemi k zásadním změnám ovlivňujícím celou společnost včetně fungování právního státu, poslední dva roky se však situace prudce zhoršuje. Dochází k přijímání kontroverzních zákonů a k systematickým legislativním reformám a represivním opatřením.

Zákony LEXNGO 2017 a LEXNGO 2018 záměrně míří na nevládní neziskové organizace, které podporují právní stát, ochranu uprchlíků, migrantů a dalších marginalizovaných skupin a poskytují sociální a právní služby, které jsou nedostatečně zajištěné státem. Vágní terminologie obsažená v těchto zákonech by mohla vidět kriminální činnost ve velkém množství aktivit v praxi zahrnující kampaně, poskytování legální podpory migrantům a uprchlíkům nebo provádění průzkumu porušování lidských práv v Maďarsku. Podobně jako ruský zákon o „tajných agentech“ je zavedena pod rouškou transparentnosti pro organizace občanské společnosti, které dostávají přímou či nepřímou finanční podporu ze zahraničí, pejorativní nálepka „občanské organizace finančně podporované ze zahraničí“. Zákony jsou tak v praxi používány na umlčení kritiky vlády, zdiskreditování práce těchto organizací a tvorbu negativní reputace u veřejnosti.

Obavu přináší také reforma soudnictví, která vstoupí v platnost v lednu 2020. Dle této změny budou správní soudy podléhat kontrole ministerstva spravedlnosti. V pravomoci těchto soudů přitom jsou takové věci jako veřejná administrativa, veřejné zakázky, žádosti o azyl apod. Nový zákon poskytne ministrovi široké pravomoci včetně rozhodování o rozpočtu, vnitřním auditu i jmenování soudců, aniž by se musel komukoli zpovídat. Tento stav fakticky podkopává nezávislost soudů v zemi.

Vážení aktivisté, vážené aktivistky, dovolte nám, abychom vám vyjádřili podporu ve vaší činnosti, která je plně v souladu s mezinárodním právem a standardy občanské společnosti. Stojíme za vámi a podporujeme váš boj za udržení a rozvoj svobodné společnosti.

V úctě a s pozdravem,


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít