Petice -

-----------------------
Ilham Alijev - Prezident Ázerbájdžánu
Li Chunsheng - Ředitel odboru veřejné bezpečnosti v provincii Guangdong v Číně
Abbas Ja´fari Dolat Abadi - Generální prokurátor Teheránu v Íránu


Vážený pane prezidente,

vybízím Vás, abyste zajistil okamžité propuštění Bayrama Mammadova a Giyase Ibrahimova a stažení falešných obvinění z přechovávání drog.

Bayram a Giyas byli mučeni, aby se přiznali k držení heroinu, který na ně byl nastražený. Šlo o záminku policie, jejíž skutečný motiv byl potrestání studentů za nastříkání graffiti na sochu bývalého prezidenta Ázerbájdžánu.

Oba byli odsouzeni na 10 let vězení. Bayram a Giyas by neměli být věznění za uplatnění svého práva na svobodu projevu. Prosím, propusťte je bez prodlení.

S úctou,


Vážený pane řediteli,

lidskoprávní aktivistka Su-Čchang-Lan je od října 2014 vězněna ve velmi špatných podmínkách a je jí odpírán kontakt s vlastní rodinou i právníkem. Zároveň jí není poskytována dostatečná zdravotní péče, což vede ke zhoršení jejího zdravotního stavu.

Žádáme Vás, aby byla Su Čchang-lan okamžitě a nepodmíněně propuštěna, jelikož je vězenkyní svědomí, která je držena pouze za uplatňování svého práva na svobodu slova. Zároveň Vás žádáme, aby jí byl do doby jejího propuštění poskytnut přístup k rodině, obhájci a odpovídající zdravotní péči, a aby nebyla vystavena mučení ani jinému špatnému zacházení.

Vyzýváme Vás, abyste zajistil, že její rodina ani přátelé nebudou zadržováni, šikanováni či vystaveni jakýmkoli omezením jejich svobody projevu, shromažďování a sdružování kvůli jejich úsilí v její prospěch.

V úctě,


Vážená excelence,

vybízím Vás, abyste zajistil okamžité a bezpodmínečné propuštění Arashe Sadeghiho. Apeluji na Vás, aby mu do té doby byla bezodkladně zajištěna nutná zdravotní péče, která mu je odpírána jako dodatečný trest. Dále požaduji vyšetřování, kdo je zodpovědný za odmítnutí lékařské péče Arashovi, které může být vzhledem k nutnosti považováné za mučení, a zajištění spravedlivého, mezinárodním standardům odpovídajícího procesu s těmito osobami.

Arash Sadeghi byl odsouzen k 15 rokům vězení za shromažďování a plánování zločinů proti národní bezpečnosti. Ve skutečnosti se jednalo o nenásilné lidskoprávní aktivity, např. o účast na mírových shromážděních protestujících proti uvěznění a popravě politických vězňů nebo nahlášení fyzických napadení vězňů během razie ve věznici Evin. Dle mého názoru by Arash neměl být vězněn za uplatnění práva na svobodu projevu a shromažďování.

S úctou,


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít