Petice za okamžité propuštění Buzurgmekhra Jorova a aby jej orgány chránily před mučením.

Minister of Justice
Rustam Shoemurod
Rudaki avenue 25
Dushanbe
734025
Tajikistan


Vážený pane ministře spravedlnosti,

Buzurgmekhr Jorov, právník v oblasti lidských práv, vykonává politicky motivovaný trest 28 let odnětí svobody. Údajně denně podstupuje pravidelné bití – doprovázené výhružkami, urážkami a obtěžováním – pracovníky v zadržovacím středisku. Buzurgmekhru Jorovi nadále hrozí mučení a další špatné zacházení.

Požadujeme, aby tádžické úřady:

Okamžitě propustily Buzurgmekhra Yorova a v plném rozsahu zrušily všechny rozsudky založené na nepodložených a politicky motivovaných obviněních;

Se ujistily, že, pokud je Buzurgmekhr Yorov skutečně vinen v některých případech obvinění z kriminální činnosti, musí být odsouzen ve spravedlivém procesu;

Chránily Buzurgmekhra Yorova před mučením a dalším špatným zacházením do doby, než bude propuštěn, a co nejrychleji nařídily nestranné a efektivní vyšetřování jím vznesených obvinění z mučení a jiného špatného zacházení;

Zajistily, že všichni právníci v Tádžikistánu mohou vykonávat svou profesi bez zastrašování, překážek či nevhodného zasahování v rozporu se Základními zásadami OSN o úloze právníků.

S pozdravem,


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít