Petice za zrušení všech rozsudků a trestních řízení proti dětským obráncům lidských práv

Prime Minister
Prayut Chan-o-cha
Office of the Prime Minister
Government House, Pitsanulok Road
Bangkok 10300
Thailand


Vážený pane premiére,

vyjadřuji své znepokojení nad skutečností, že Vaše vláda podniká kroky k potrestání dětí za uplatňování jejich práva na svobodu pokojného shromažďování a projevu.

Znepokojuje mě, že od července 2020 zahájila Vaše vláda trestní řízení proti nejméně 283 dětem za pouhé vyjádření názorů nebo účast na pokojných protestech po celém Thajsku, při nichž požadovaly politické reformy, zlepšení vzdělávacího systému, ochranu práv menšin a rovnost pohlaví. Rovněž vystavila dětské obránce lidských práv obtěžování, sledování a zastrašování. Zároveň se obávám, že podobné kroky mají negativní dopad na možnost dětí využívat svého práva na protest.

V důsledku vystoupení na dvou pokojných protestech v roce 2020 byl tehdy sedmnáctiletý Thanakorn „Petch“ Phiraban v listopadu 2022 odsouzen k 18 měsícům až třem letům odnětí svobody v odborném a vzdělávacím středisku za urážku majestátu. V prosinci 2022 byl Thanakorn rovněž odsouzen k podmíněnému dvouletému trestu a čelí dalším obviněním, včetně obvinění na základě mimořádného výnosu. Za účast na protestech v Bangkoku v roce 2021 čelí sedmnáctiletá aktivistka „Sand“ trestnímu řízení, mimo jiné na základě dnes již neplatného mimořádného výnosu, zavedeného za účelem kontroly šíření Covid-19, za pokojné protesty požadující změny ve vládě a propuštění studentských protestních vůdců zadržených v roce 2021. Chan Tonnamphet, aktivistka za práva původní karenské komunity, je vyšetřována pro porušení mimořádného výnosu poté, co na shromáždění v Bangkoku v roce 2022 vyjádřila obavy své komunity ohledně přístupu k jejich půdě.

Thajsko má mezinárodní závazky, včetně závazků vyplývajících z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Úmluvy OSN o právech dítěte, a to chránit a zajistit práva dětí na svobodu projevu a pokojné shromažďování, aby je mohly uplatňovat bez obav z represí. Tato práva jsou důležitá pro to, aby děti mohly vést kampaně za lidská práva a další otázky, které se jich týkají.

Proto Vás vyzývám, abyste:

zajistil zastavení všech trestních řízení, zrušení rozsudků a ukončení obtěžování a zastrašování dětí, které se staly terčem útoku jen proto, že pokojně uplatňují svá lidská práva;

se zasadil o respektování, ochranu a naplňování práva dětí na svobodu pokojného shromažďování a projevu;

se zasadil o změnu nebo zrušení předpisů, které jsou neslučitelné s mezinárodními normami týkajícími se výkonu těchto práv.

S pozdravem


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít