Petice za okamžité propuštění Rinčena Cultrima

Sichuan Province Prison Administration Bureau
Chen Zhilin
No. 1, Binjiangzhong Lu, Chengdu
610020 Sichuan Province
People’s Republic of China


Vážený pane řediteli,

vyjadřuji své obavy o Rinčena Cultrima (仁青持真), tibetského mnicha, jenž byl v březnu roku 2020 v neveřejném soudním procesu odsouzen k odnětí svobody na čtyři roky a šest měsíců.

Je znepokojující, že rodinní příslušníci Rinčena Cultrima se o jeho odsouzení dozvěděli až ve chvíli, kdy je Úřad veřejné bezpečnosti tibetské a čchiangské autonomní prefektury Aba v březnu 2021 informoval, že se nachází ve vězení v Čcheng-tu. V březnu 2020 obdržela jeho rodina oficiální informaci, že je podezřelý z „podněcování k separatismu“. Žádné další informace o něm či obvinění, za něž byl odsouzen, nebyly rodině dosud sděleny.

Rodina Rinčena Cultrima se domnívá, že jeho uvěznění souvisí s vyjadřováním jeho politických názorů na účtu aplikace WeChat a na jeho osobní internetové stránce. Podle mezinárodního práva a standardů v oblasti lidských práv by nikdo neměl být uvězněn pouze za pokojné uplatňování svého práva na svobodu projevu.

Je znepokojující, že Rinčen Cultrim je zřejmě od 1. srpna 2019 držen v izolaci. Skutečnost, že mu byl odepřen pravidelný styk s jeho rodinou a právním zástupcem, vzbuzuje hluboké znepokojení nad podmínkami jeho věznění a zdravotním stavem.

Z výše uvedených důvodů Vás žádám o:

Propuštění Rinčena Cultrima, pokud nebudou k dispozici dostatečné, věrohodné a přípustné důkazy o tom, že spáchal mezinárodně uznávaný trestný čin a že mu byl zajištěn spravedlivý soudní proces v souladu s mezinárodními standardy.

Do doby jeho propuštění zveřejnit místo pobytu Rinčena Cultrima a zajistit, aby měl pravidelný a neomezený přístup ke své rodině a právníkům dle svého výběru a aby nebyl vystaven dalšímu mučení nebo jinému špatnému zacházení.

S úctou


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít