Petice za uzavření věznice na Guantánamu

Secretary
Antony Blinken
United State Department of State
2200 C Street NW
Washington DC 20037
USA


Vážený pane ministře,

časově neomezené zadržování bez obvinění na dobu neurčitou na vojenské základně Guantánamo, které vláda Spojených států amerických zavedla v reakci na útoky z 11. září 2001, bylo od počátku nezákonné. Naléhavě Vás žádám, abyste neprodleně upřednostnil a urychlil uzavření zadržovacího zařízení na této základně. Mnozí z mužů již obdrželi povolení k propuštění a měli by být okamžitě převezeni do zemí, kde budou respektována jejich lidská práva. Tento režim neomezeného zadržování musí být ukončen.

Jeden z mužů, který je v současné době ve vězení na vojenské základně, Toffiq al-Bihani, je zadržován od začátku roku 2003, aniž by byl obviněn z jakéhokoliv trestného činu. Byl podroben mučení a jinému špatnému zacházení ze strany amerických orgánů. Od roku 2010 má povolení k propuštění, přesto je na Guantánamu vězněn dodnes. Není jasné, proč dosud nebyl převezen do jiné země, kde by se mohl shledat se svou rodinou. Jeho další zadržování je nepřijatelné a svévolné a představuje zřejmé porušení jeho lidských práv.

V současné době má povolení k přesunu celkem devatenáct mužů, kteří by měli zařízení okamžitě opustit. Transfery mužů, kteří obdrželi potřebné dokumenty, mohou napomoci k ukončení provozu zadržovacího tábora.

Vězněno je také sedmnáct mužů, jejichž případ dosud není vyjasněn a kteří jsou rovněž zadržováni svévolně. Mnozí z nich byli vystaveni mučení.

Beztrestnost, která přetrvává v souvislosti s mučením, násilným zmizením a dalším porušováním lidských práv těchto zadržených, je pobuřující. Mučení a nucené zmizení jsou podle mezinárodního práva chápány jako zločiny proti lidskosti.

Vyzývám Vás, abyste se zasadil o zákonné řešení situace vězňů, kteří jsou stále zadržováni na Guantánamu, a to buď jejich přesunem do zemí, kde budou jejich práva chráněna, nebo zajištěním spravedlivého soudního řízení. Zadrženým osobám, které byly mučeny nebo se s nimi jinak krutě, nelidsky či ponižujícím způsobem zacházelo, musí být poskytnut přístup k účinným prostředkům nápravy, včetně rehabilitace a odškodnění. Osoby odpovědné za mučení a násilné zmizení zadržených mužů by měly být postaveny před spravedlivý soud.

S pozdravem,


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít