Petice za okamžité zastavení zákazů interrupcí a zajištění práva na bezpečnou potratovou péči

United States governors


Vážené paní guvernérky, vážení páni guvernéři,

obracím se na Vás jménem Amnesty International, mezinárodního hnutí sdružujícího více než 10 milionů lidí, kteří usilují o dodržování lidských práv po celém světě, a velmi mě znepokojuje otázka práva na interrupce ve vašem státě. Po rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci Roe v. Wade hrozí, že právo na interrupce ve Spojených státech bude zrušeno.

Nyní je na jednotlivých státech, aby se rozhodly, zda budou právo na interrupce chránit, či nikoliv. Bez rychlé a smysluplné reakce z Vaší strany a ze strany zákonodárců vašeho státu hrozí, že lidé ve vašem státě ztratí svobodu rozhodovat o tom, co se stane s jejich vlastním tělem.

Žádám Vás, abyste, abyste ve spolupráci se svými zákonodárci prosazovali legislativu, která by ve vašem státě plně chránila právo na interrupce, a podpořili legislativu, jež by posílila širokou škálu reprodukčních práv Vašich voličů, jako je přístup ke kontrole porodnosti a komplexním službám plánování rodiny. Dále Vás žádám, abyste vetoval/a veškeré právní předpisy, které by jakýmkoliv způsobem omezovaly možnost lidí využívat bezpečnou zdravotní péči v souvislosti s interrupcemi, včetně zákonů, které zavádějí extrémní omezení těhotenství, zakazují přístup k medikamentózním potratům nebo kladou zbytečná omezení na poskytovatele interrupcí.

Celý svět nyní sleduje kroky Spojených států – a opatření, která podniknete jako guvernér/ka USA. Žádám Vás, abyste se ve svém státě zasazoval/a o lidská práva a chránil/a právo na interrupce a další důležité služby v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví.

S pozdravem,


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít