Petice Zajištění, že Facebook přijme nové zásady moderování obsahu a komunitních standardů, jež jsou výslovně a primárně založeny na mezinárodních normách v oblasti lidských práv.

Head of Global Policy Management at Facebook
Monika Bickert


Vážená paní Bickertová,

svévolná cenzura kritiků vlády a obsahu souvisejícího s lidskými právy na Facebooku ve Vietnamu má katastrofální následky pro tamní aktivisty v oblasti lidských práv.

Jako viceprezidentku pro obsahovou strategii společnosti Facebook Vás proto žádám, abyste přijala opatření k zastavení cenzury v souvislosti se svobodným vyjadřováním polických názorů online a zavedla zásady moderování obsahu v souladu s mezinárodním právem a lidskoprávními standardy.

To zahrnuje:

1. Zajištění, že Facebook přijme nové zásady moderování obsahu a komunitních standardů, jež jsou výslovně a primárně založeny na mezinárodních normách v oblasti lidských práv, zejména obecných zásadách OSN v oblasti podnikání a lidských práv.

2. Zajištění, že Facebook poskytne včasný, efektivní a transparentní proces odvolání, jestliže je obsah omezován na základě místních zákonných požadavků.

3. Zajištění, že Facebook podnikne kroky k nápravě jakéhokoli porušování lidských práv, na kterém se jeho obchodní operace podílely či je způsobily.

S úctou


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít