Petice za okamžité a bezpodmínečné propuštění Pham Thi Doan Trang

Nguyễn Phú Trọng
Số 2 Hùng Vương, Ngọc Hồ, Ba Đình
Hà Nội 118708
Viet Nam


Vaše Excelence,

vyjadřuji své hluboké znepokojení v souvislosti s nedávným zatčením Pham Thi Doan Trang, která po mnoho let pokojně hájila lidská práva ve Vietnamu. Obávám se, že jí hrozí mučení a jiné špatné zacházení, zatímco je držena v izolaci ve Věznici číslo jedna v Hanoji (Prison Number One in Hanoi).

Je alarmující, že by Pham Thi Doan Trang podle paragrafu 117 vietnamského trestního zákoníku mohla čelit dvaceti letům vězení pouze za psaní o lidských právech a za svou odvážnou pomoc při budování Vietnamu, v němž budou dodržována lidská práva každého. Neúnavně pracovala na tom, aby se její vize stala skutečností.

Bohužel, místo toho, aby získala ochranu a podporu vietnamských autorit, Doag Trang byla vystavena vytrvalému obtěžování státními bezpečnostními složkami. V posledních třech letech byla Doan Trang svévolně zadržována, bylo jí vyhrožováno a byla vystavena mučení a jinému špatnému zacházení v policejní vazbě.

Vietnam má podle mezinárodního práva v oblasti lidských práv a také podle své vlastní ústavy povinnost chránit obránce lidských práv a zajistit, že mohou vykonávat svou práci v bezpečném a příznivém prostředí. Práce Pham Thi Doan Trang na podporu lidských práv je jak v souladu s ústavou, tak v souladu s dobrovolnými mezinárodními závazky vietnamských orgánů v oblasti lidských práv.

Pham Thi Doan Trang je vězeňkyní svědomí, která byla zadržena pouze kvůli své práci v oblasti lidských práv. Z tohoto důvodu na Vás, pane generální tajemníku a prezidente, naléhám, abyste zajistil:

Okamžité a bezpodmínečné propuštění Pham Thi Doan Trang.

Zajistil, aby do jejího propuštění měla Pham Thi Doan Trang okamžitý, pravidelný a neomezený přístup k lékařské péči a k právníkovi, kterého si sama vybere, a směla ji navštěvovat rodina.

Aby s Pham Thi Doan Trang bylo zacházeno v plném souladu se Standardními minimálními pravidly OSN pro zacházení s vězni (Pravidla Nelsona Mandely), a byla ochráněna před mučením a jiným špatným zacházením, včetně špatných podmínek ve vazbě a dlouhodobým zadržováním.

S úctou


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít